COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

CKV (‘Centrale Kredietverlening’) kiest voor het nCino cloud platform

CKV (‘Centrale Kredietverlening’) kiest voor het nCino cloud platform om haar groei te ondersteunen en haar positie te handhaven in het moderne bancaire landschap
 
De West-Vlaamse nichebank CKV gaat nCino's cloudgebaseerde technologie implementeren om de business te versterken en toekomstbestendig te maken.
 
LONDEN en WAREGEM, België, 8 mei 2019 /PRNewswire/-- nCino, wereldleider in 'cloud banking', maakte vandaag bekend dat de Belgische nichebank CKV gebruik zal maken van nCino's bankbesturingssysteem voor het digitaliseren en optimaliseren van de bedrijfsprocessen, teneinde de klanten en makelaars een nog betere dienstverlening te bieden en op die manier de concurrentiepositie in een modern bancair landschap te handhaven.
 
CKV is een onafhankelijke bank en familiebedrijf, opgericht in 1956, sinds jaren actief in België en sinds 2018 ook in Frankrijk. CKV is gespecialiseerd in maatwerk voor leningen met een hypotheekgarantie, voor zowel particuliere als professionele doeleinden. CKV beschikt over een uitgebreid distributienetwerk van meer dan 400 onafhankelijke kredietbemiddelaars. Ieder jaar worden in België en Frankrijk ongeveer 200 miljoen euro aan kredieten met een hypothecaire waarborg door CKV afgesloten.
Om aan de veranderende behoeften van haar klanten en makelaars te voldoen zal de samenwerking met nCino zich in eerste instantie richten op het digitaal transformeren van CKV's diensten voor hypothecaire kredieten en depositorekeningen. In de toekomst zal dit verdiept en uitgebreid worden om nieuwe zakelijke opportuniteiten te ondersteunen. CKV heeft gekozen voor het nCino-platform als end-to-end oplossing, om customer relationship management (CRM), werving van klanten, het afsluiten van kredieten, het beheer van kredieten gedurende de hele levensfase, evenals het openen en beheren van depositorekeningen te combineren. nCino zal CKV meer overzicht bieden op het gehele klanttraject en de levenscyclus van producten. CKV-medewerkers zullen hierdoor meer inzicht krijgen, waardoor de efficiëntie en flexibiliteit om aan veranderende klantwensen te voldoen verhoogt.
 
"We waren al enige tijd op zoek naar een nieuw business applicatie platform voor de bank en het was voor ons van het grootste belang om de juiste, duurzame partner te vinden", aldus Rudi Deruytter, CEO van CKV. "We hebben een aantal softwareleveranciers geëvalueerd en vonden veel van wat we zochten in nCino. CKV is een klantgerichte nichebank : door de interne efficiëntie en snelheid te verbeteren met het cloudgebaseerde platform van nCino kunnen onze medewerkers meer tijd en energie spenderen aan de relatie met klanten en makelaars. De banksector is aan het veranderen en wij veranderen mee, om onze klanten en makelaars de beste service te kunnen blijven bieden. Wij rekenen op nCino om een geslaagde samenwerking met CKV op te bouwen en ons te ondersteunen tijdens het moeilijke en cruciale traject waarbij we de oude, intern ontwikkelde bedrijfsapplicatie vervangen."
 
CKV doet er alles aan om aan haar netwerk van makelaars en uiteindelijk aan haar eindklanten een ongeëvenaarde klantervaring te bieden, hetgeen nCino mogelijk zal maken met een flexibel, toekomstbestendig en innovatief platform. Dankzij het nCino softwareplatform zullen CKV-medewerkers meer tijd kunnen besteden aan persoonlijk contact met makelaars en klanten, om zo de relaties te verbeteren en de core business te stimuleren. Bovendien ontstond er, gezien de ambities die CKV heeft om te blijven groeien, toenemend behoefte aan een platform dat eenvoudig op te schalen en aan tepassen is, om zo vlot aan te sluiten bij veranderende regelgeving en nieuwe zakelijke kansen te ondersteunen. Het bankbesturingssysteem van nCino biedt dit alles, zonder noodzakelijke investeringen in extra modules, want alle productopties zijn op basis van een abonnement via het licentiemodel van nCino beschikbaar.
 
"Flexibiliteit, betrouwbaarheid en schaalbaarheid waren voor ons belangrijke factoren bij het kiezen van een technologiepartner", aldus Emmanuel Lambert, Digital Transformation Officer bij CKV. "Vandaag de dag verwachten klanten innovatie van hun bank en nCino is verreweg het meest innovatieve platform dat we hebben gezien. Met meerdere productreleases per jaar en voortdurende verbeteringen aan het platform laat nCino innovatie op het hoogste niveau zien, waar wij nu en in de toekomst van zullen profiteren. We rekenen op het nCino-team om ons te ondersteunen en te begeleiden tijdens het uitdagende transformatie-traject dat voor ons ligt."
 
"We verheugen ons op de samenwerking met CKV, een vooruitstrevende financiële instelling die de voordelen ziet van het digitaliseren van haar processen en die onze langetermijnvisie voor het transformeren van financiële diensten deelt", aldus Pullen Daniel, internationaal directeur bij nCino. "Het managementteam van CKV onderkende de noodzaak om zich aan te passen aan de veranderende markt en investeert flink in digitalisering om de klanten en makelaars van de bank de best mogelijke ervaring te bieden. We kijken uit naar een langdurige samenwerking die de verdere expansie, groei en diversificatie van CKV bank in België en Frankrijk zal ondersteunen."
 
##
 
Over Centrale Kredietverlening
 
CKV (Centrale Kredietverlening) is een niet-beursgenoteerde, onafhankelijke, stabiele Belgische bank, die sinds 1956 actief is in België en sinds 2018 ook in Frankrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Waregem. CKV is gespecialiseerd in het bieden van maatwerk voor leningen met een hypotheekgarantie, voor zowel particuliere als professionele doeleinden. CKV beschikt over een uitgebreid distributienetwerk met meer dan 400 onafhankelijke kredietbemiddelaars. Ieder jaar worden in België en Frankrijk voor ongeveer 200 miljoen euro aan leningen met een hypotheek als waarborg afgesloten. Daarnaast kunnen klanten bij CKV terecht voor een gevarieerd aanbod aan traditionele spaarproducten, die aan het publiek worden aangeboden via onafhankelijke spaarbankagenten en via het Fintech-platform Savedo. Deze deposito's worden gebruikt om alle CKV-kredieten te financieren, waardoor CKV een gezonde, zelfstandig gefinancierde bank is.
 
Over nCino
 
nCino is wereldwijd marktleider op het gebied van 'cloud banking'. Met het bankbesturingssysteem, gebaseerd op het Salesforce-platform, kunnen financiële instellingen de snelheid en digitale ervaring leveren die klanten verwachten, ondersteund door de kwaliteit en transparantie die bankiers nodig hebben. Volg @nCino of ga naar www.ncino.com.
 
CONTACT:
Natalia Moose, nCino, +1-910-248-4602, natalia.moose@ncino.com;
CKV (Centrale Kredietverlening NV), press@ckv.be