COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
 • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
 • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

 • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
 • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
 • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Kredietanalist/dossierbeheerder - Frankrijk

CKV is je misschien niet bekend, vandaar deze korte kennismaking. Wij zijn een kleine spaarbank in volle expansie met hoofdzetel te Waregem die actief is in gans België op gebied van traditionele spaarproducten en hypothecair gewaarborgde kredieten, via een zelfstandig kantorennetwerk van spaaragenten en kredietmakelaars. 62 jaar jong tellen wij op vandaag een vijftigtal super gemotiveerde medewerkers met een gemiddelde anciënniteit van tien jaar die zorgen voor een mooie groei en rendabiliteit.

Wil je deel uitmaken van ons enthousiast team, hier is je kans!

Wij zijn op zoek naar een dynamische hands-on kredietanalist/dossierbeheerder (regio Frankrijk) ter versterking van onze expansieve kredietafdeling te Waregem.

Jouw opdracht

 • Op basis van je ervaring en deskundigheid werk je op proactieve wijze samen met kredietmakelaars en onze frontoffice medewerkers om nieuwe kredietaanvragen te introduceren in onze systemen en deze te analyseren met het oog op een passende kredietbeslissing.
 • Je zoekt binnen ons productengamma en acceptatiepolitiek naar de beste kredietoplossing.
 • Je beschikt binnen bepaalde limieten over een eigen beslissingsmacht.

Wij vragen

 • Minimaal bachelor opleiding
 • Kennis en ervaring met betrekking tot hypothecair krediet is een pluspunt
 • Klantvriendelijkheid
 • Positieve ingesteldheid
 • Resultaat- en oplossingsgericht denken
 • Overtuigingskracht
 • Dynamische persoonlijkheid
 • Sterk analytisch vermogen
 • Teamplayer met hands-on ingesteldheid
 • Goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands én Frans

Wij bieden

 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Contract van onbepaalde duur
 • Een competitief salarispakket met verschillende extralegale voordelen
 • Een gevarieerde en dynamische functie met uitdagingen binnen een jong team
 • Een job in een stabiele, professionele, maar tegelijkertijd aangename werksfeer

Interesse?

Mail jouw brief met cv naar sollicitatie@ckv.be t.a.v. Dhr. Luc Boret, HRO.