Ontdek onze gedematerialiseerde depositobewijzen

CKV Gedematerialiseerde depositobewijzen vormen een specifieke categorie van effecten. 
Ze hebben het doel de inschrijver het hoogste rendement te bezorgen. De inschrijver heeft de keuze tussen de jaarlijkse uitkering van de intresten of de kapitalisatie tot de eindvervaldag. De intrestvoet wordt bepaald bij de inschrijving en blijft vast gedurende de volledige looptijd van de rekening. 
Deze looptijd wordt vastgelegd bij het openen.

De volgende looptijden zijn mogelijk bij een gedematerialiseerd depositobewijs: 

  • 3 jaar
  • 5 jaar
  • 7 jaar
  • 10 jaar

Inschrijvingen zijn mogelijk vanaf 250.000 euro. Door deze hoge drempel kunnen wij u het hoogste rendement aanbieden in België waarbij volledige kapitaalsgarantie verzekerd wordt. 

Raadpleeg ons reglement CKV gedematerialiseerde depositobewijzen en de informatiefiche over de depositobescherming voor meer informatie.