Ontdek onze kasbons

Over CKV

Centrale Kredietverlening NV (CKV) is een spaarbank van Belgische oorsprong, gevestigd te 8790 Waregem, Mannekeestraat 33 met ondernemingsnummer BE 0400.040.965, tel. 056/62.92.81, fax 056/61.10.79, email: info@ckv.be

CKV is een kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van België en deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel. In geval van faillissement of risico van faillissement van CKV loopt de spaarder, boven het bedrag van € 100.000,00 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling.

 

Laat uw spaargeld binnen CKV optimaal renderen

In tegenstelling tot de klassieke spaarrekening zet u met uw kasbons uw geld voor een bepaalde periode vast. Tijdens deze looptijd kunt u geen geld opnemen. 
Het belangrijkste verschil met de termijnrekening is de overdraagbaarheid van persoon A naar persoon B. 
U heeft de keuze uit ons uitgebreid aanbod.

 

Tarieven
 

De rentevoeten zijn vast en worden jaarlijks of gekapitaliseerd uitbetaald. Ook de looptijd wordt van tevoren vastgelegd. 
Een kasbon heeft een minimale looptijd van één jaar. Een kasbon is dan ook ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en waarbij u uzelf jaarlijk of op vervaldag een extra inkomen wil geven. Het minimaal inschrijvingsbedrag bedraag € 100,00 of veelvouden van € 100,00. Op de toegekende rente wordt een roerende voorheffing van 30% ingehouden voor de natuurlijke personen met woonplaats in België. 

 

Meer weten over onze kasbons?

Raadpleeg ons algemeen reglement der verrichtingen, de informatiefiche over de depositobescherming, onze algemene prospectus tarieven of contacteer de CKV deposito agent in uw buurt voor een afspraak. 

Het is noodzakelijk deze documenten door te nemen vóór de inschrijving op een CKV kasbon. 
U kan ook steeds bij onze agenten een kosteloos afschrift van deze documenten bekomen. 
Raadpleeg ook onze huidige voorwaarden voor de actuele looptijden en tarieven.

 

Niet tevreden?

Met eventuele klachten inzake onze kasbons kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).