Ontdek onze termijnrekeningen

Over CKV

Centrale Kredietverlening NV (CKV) is een spaarbank van Belgische oorsprong, gevestigd te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33 met ondernemingsnummer BE0400.040.965, tel. 056/62.92.81, email: info@ckv.be.

CKV is een kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van België en deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel. In geval van faillissement of risico van faillissement van CKV loopt de spaarder, boven het bedrag van € 100.000,00 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die heeft op de financiële instelling. 

 

Laat uw spaargeld binnen CKV optimaal renderen

In tegenstelling tot een klassieke spaarrekening zet u met een termijnrekening uw geld voor een bepaalde periode vast. Tijdens deze looptijd kunt u geen geld opnemen.  Maar dankzij de termijnrekening ontvangt u bij een voldoende lange looptijd wel een hogere rentevoet dan op een klassieke spaarrekening. 
 

Indien u de termijnrekening desalniettemin vroegtijdig wenst te beëindigen, dient u hiervoor een verzoek in te dienen bij de bank.  CKV is niet verplicht om hierop in te gaan. Indien dit verzoek wordt goedgekeurd, dient u een vergoeding te betalen conform de algemene prospectus tarieven.  

Bij CKV Spaarbank kunt u terecht voor de volgende termijnrekeningen afhankelijk van uw keuze van intrestuitkering:

- CKV comfortrekeningen
- CKV temporekeningen
- CKV relaxrekeningen
- CKV targetrekeningen 

Raadpleeg de infofiche termijnrekening voorafgaand aan het openen van een termijnrekening.

Tarieven

De rentevoeten zijn vast en worden u maandelijks (comfort), halfjaarlijks (tempo), jaarlijks (relax) of gekapitaliseerd (target) uitbetaald. Ook de looptijd wordt van tevoren vastgelegd. 

De targetrekening heeft een minimale looptijd van twee jaar. De overige termijnrekeningen hebben een minimale looptijd van 1 jaar. Er zijn steeds verschillende looptijden mogelijk. Een termijnrekening is dus ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en waarbij u uzelf maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks op of vervaldag een extra inkomen wilt geven. 

Bij de comfortrekeningen is er een minimaal inschrijvingsbedrag van € 25.000,00. Voor de overige termijnrekeningen bedraagt het minimaal inschrijvingsbedrag € 100,00 of veelvouden van € 100,00. Op de toegekende rente wordt een roerende voorheffing van 30% ingehouden voor de natuurlijke personen met woonplaats in België.

 

Meer weten over onze termijnrekeningen?

Raadpleeg de infofiche termijnrekening, ons algemeen reglement der verrichtingen, de informatiefiche over de depositobescherming, onze algemene prospectus tarieven en onze diverse reglementen zoals hierboven vermeld op onze website of contacteer de CKV deposito agent in uw buurt voor een afspraak.  

 

Het is noodzakelijk deze documenten door te nemen vóór de opening van de CKV termijnrekening. U kan ook steeds bij onze agenten een kosteloos afschrift van deze documenten bekomen.

 

Raadpleeg ook onze huidige voorwaarden voor de actuele looptijden en tarieven

 

Opgelet, voor de CKV-Termijnrekeningen is geen essentiële spaardersinformatie of informatiefiche beschikbaar.

 


Niet tevreden?

Met eventuele klachten inzake onze termijnrekeningen kan u terecht bij de klachtendienst van CKV.  (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).