Berekening calculator

Gelieve uw rekeningnnummer en rijksregisternummer in te vullen.
 
Het resultaat van de berekening wordt u toegestuurd op uw emailadres (indien er geen emailadres gekend is, wordt deze per post opgestuurd).
Per dag kan slechts één berekening aangevraagd worden.
Deze berekening is gratis voor zover deze beperkt wordt tot maximaal twee aanvragen per maand.
Bij overschrijding van dit aantal zal een kost gerekend worden zoals vermeld op onze tarievenlijst.