Berekening calculator

Gelieve uw rekeningnnummer en rijksregisternummer (dit vind u op de achterkant van uw identiteitskaart) in te vullen.
 
Het resultaat van de berekening wordt U toegestuurd op uw adres.
Per dag kan slechts één berekening aangevraagd worden.
Deze berekening is gratis voor zover deze beperkt wordt tot maximaal twee aanvragen per maand.
Bij overschrijding van dit aantal zal een kost gerekend worden zoals vermeld op onze tarievenlijst.