COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
 • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
 • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

 • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
 • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
 • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Nieuws

 • Extra bankagentschappen in Limburg!

  CKV verwelkomt twee nieuwe bankkantoren: zakenkantoor Vanrusselt in Hasselt én Herk-de-Stad. De heer Patrick Vanrusselt en zijn team staan u graag te woord in één van hun agentschappen. 

  Lees meer

 • Zelfs aan zee vind je nu nog meer CKV!

  Sinds kort kunt u als klant ook terecht in het nieuwe CKV-bankagentschap in De Panne. De heer Nicolas Luyssen en zijn team verwelkomen u graag in het kantoor op de Zeelaan 34 in de Panne.

  Lees meer

 • Nieuw CKV-bankagentschap in Diest én Berlaar

  Sinds juni ontvangt dhr. Luk Maes en zijn team u graag in de nieuwe CKV –bankagentschappen in Diest en Berlaar. Meer info kan je terugvinden op hun website: http://www.maesgroup.be/.

  Lees meer

 • CKV in de pers

  Financial Institution of the Year (Benelux Enterprise awards 2020)
  'Corona is zowel slecht als goed nieuws' (De Standaard -13 juni 2020)
  Partnership CKV - GUBERNA (april 2020)
  Digital Deal: CKV upgrades banking infrastructure with Mbancq Sky (Ein Presswire - 8 april 2020)
  CKV Bank on Finextra.com: Combining the human factor with the digital (videoarticle - 9 december 2019)
  CKV in Knack magazine (31 oktober 2019)
  Broadening a board's digital base - Pwc advises CKV as it prepares to future-proof business.
  CKV kiest voor het Ncino cloud platform (8 mei 2019)
  CKV biedt hoogste rendement op spaarrekening (Z-nieuws 27 december 2018)
  Spaarrekening bij kleine West-Vlaamse bank brengt zes maal meer op dan klassiek spaarboekje (Het Laatste Nieuws - 27/12/2018)
  Best Independent Savings Bank 2018 (EU Business news - september 2018)
  CKV kiest voor het nCino cloud platform (8 mei 2019)
  CKV chooses Wolters Kluwer to provide reporting (2 mei 2018)
  CKV koopt portefeuille ING-tak (De Telegraaf - 28 maart 2018)
  West-Vlaamse bank CKV haalt 300 miljoen euro op via spaarplatform Savedo (Trends - 27 maart 2018)
  Spaargeld 2018 - Spaarrekening van het Jaar (Spaargids.be – 27 december 2017)

  Lees meer

 • Nieuwe CKV-spaarbankagent in Eine

  Sinds enige tijd kan u als CKV-klant ook terecht bij zakenkantoor Maroy in Eine. Jean-Paul Maroy en Katrien Vanden Daele helpen u graag verder in hun kantoor in de Graaf van Landaststraat 9 te Eine (Oudenaarde).

  Lees meer

 • Wijziging aanbod spaarproducten

  Vanaf 01/11/2017 bieden wij niet langer kasbons en gedematerialiseerde depositobewijzen aan.

   

  Lees meer

 • Nieuwe start van spaarbank agent CKV.

  Met genoegen kunnen wij u melden dat de heer Verbustel Geert de nieuwe spaarbankagent van CKV is voor de regio van Dendermonde-Grembergen.

  Lees meer

 • Wij nemen panden in Frankrijk in waarborg!

  Wij mogen trots meedelen dat CKV vanaf heden de nodige vergunningen bezit om een hypothecaire inschrijving te vestigen op een pand gelegen in Frankrijk. Voor ons is een woning in Frankrijk geld waard in uw kredietdossier.

  Lees meer