Oproep tot kandidaatstelling voor bedrijfsrevisor

CKV (Centrale Kredietverlening NV) spaarbank, dochteronderneming van Datex NV (financiële holding), lanceert een formeel proces met als doel het aanstellen van een externe commissaris voor de boekjaren die eindigen op 31 december 2024, 2025 en 2026, overeenkomstig de artikelen 220 en volgende van de Bankwet van 25 april 2014. CKV stelt haar statutaire jaarrekening op in overeenstemming met de Belgische regels voor financiële verslaglegging (Belgian GAAP).

CKV wordt momenteel geauditeerd door PWC, wiens mandaat afloopt per 31 december 2023 ingevolge de bepalingen van de Bankwet en het Wetboek van verenigingen en vennootschappen. Datex (geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig IFRS regels) wordt eveneens geauditeerd door PWC, wiens mandaat afloopt per 31 december 2025.

Alle info over de inhoud en het verdere verloop van de procedure kan je hier terugvinden.