Onze spaardeposito's

Een spaarproduct op maat

Als u uw kapitaal wilt laten groeien, kan u bij CKV Spaarbank terecht voor een spaardeposito. Wij bieden u een grote keuze aan klassieke spaarproducten allen onderworpen aan het Belgisch recht.

 

CKV-Spaarrekeningen

Wil u een financiële reserve aanleggen voor onverwachte uitgaven? Of sparen om later iets te kunnen kopen? Dan kan u geld opzij zetten op een spaarrekening. In ruil daarvoor geeft uw bank u een vergoeding: de intresten. U kan op elk moment geld bijstorten op uw spaarrekening, maar ook geld afhalen. 

Kenmerken:

- 0,50% basisrente en 1,50% getrouwheidspremie op jaarbasis;
- De aangeboden basisrente is gegarandeerd voor de gelopen periode (pro rata temporis) maar kan op ieder ogenblik door CKV aangepast worden binnen de wettelijke grenzen. De getrouwheidspremie is verworven voor alle bedragen die gedurende twaalf maanden na de storting onafgebroken op de spaarrekening staan maar kan ook op ieder ogenblik door CKV aangepast worden binnen de wettelijke grenzen. De klant zal van iedere wijziging inzake basisrente en getrouwheidspremie schriftelijk worden geïnformeerd via een rekeningafschrift. Wijzigingen worden uiteraard ook steeds vermeld op de website;
- Altijd beschikbaar: spreek uw spaargeld aan wanneer u wilt;
- U betaalt geen roerende voorheffing op de uitgekeerde rente van maximaal € 980,00  (€ 1.960 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden) per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank.
- Geen instap- of beheerskosten;
- De CKV-spaarrekening is een product van onbepaalde duur;
- Geen minimuminlage.

Risico:

- In geval van (risico op) faillissement van de financiële instelling wordt het spaarbedrag tot 100.000 euro per persoon gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds. Bij bedragen boven 100.000 euro riskeert de spaarder dat hij alles boven 100.000 euro verliest of dat het omgezet wordt naar aandelen (bail-in).

Consulteer steeds de essentiële spaardersinformatie of de essentiële spaarderinformatie voor een spaarrekening met derdenbeding en de informatiefiche over de depositobescherming voorafgaand aan het openen van een CKV-Spaarrekening of een CKV-Spaarrekening met derdenbeding. U kan hiervan ook een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV agent of via directbank@ckv.be.  

Het openen van een spaarrekening kan enkel bij één van onze gevolmachtigde bankagenten

Netbanking:

 

U kan uw rekeningen op afstand beheren via onze CKV NetBanking site.

Ga naar https://www.ckvspaarbank.be en log aan met de itsme® app. Daarna heeft u onmiddellijk toegang tot al uw CKV rekeningen, van waaruit u verrichtingen en saldi kan raadplegen, een termijnrekening kan intekenen, of een betaling kan doen.

Heeft u nog geen itsme, ga dan eerst naar https://www.itsme.be/get-started en maak eerst uw itsme® account aan.

 

CKV-Termijnrekeningen

Heeft u uw spaargeld niet nodig voor een bepaalde periode? Dan krijgt u dikwijls een hogere intrest op een termijnrekening dan op een spaarrekening. In ruil hiervoor moet u het geld op de termijnrekening laten staan tot de eindvervaldag. 

Kenmerken:

- Tarief rentevoeten in functie van looptijd en keuze van intrestuitkering: maandelijks (comfort), halfjaarlijks (tempo), jaarlijks (relax) of gekapitaliseerd (target);
- Gegarandeerde rentevoeten voor de ganse looptijd;
- Geen instap- of beheerskosten;
- Volledige terugbetaling van kapitaal op vervaldag;
- Minimuminlage van € 25.000,00 bij comfortrekeningen. Bij de overige termijnrekeningen een minimuminlage van € 100,00 en veelvouden van € 100,00;
- Minimale looptijd van twee jaar bij targetrekeningen en van één jaar bij de overige termijnrekeningen;
- Op de toegekende rente worde een roerende voorheffing van 30% ingehouden voor de natuurlijke personen met een woonplaats in België;
- Pas beschikbaar op vervaldag. Vervroegde uittreding zal waarschijnlijk gebeuren tegen een prijs die onder de nominale waarde ligt.

Risico:

- In geval van (risico op) faillissement van de financiële instelling wordt het spaarbedrag tot 100.000 euro per persoon gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds. Bij bedragen boven 100.000 euro riskeert de spaarder dat hij alles boven 100.000 euro verliest of dat het omgezet wordt naar aandelen (bail-in).

Opgelet, voor de CKV-Termijnrekeningen is geen essentiële spaardersinformatie of informatiefiche beschikbaar.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze spaarproducten verwijzen wij u graag door naar de productpagina's hierboven vermeld. Uiteraard kan u ons voor meer informatie steeds contacteren of een afspraak met ons maken.

 

Niet tevreden?

Met eventuele klachten kunt u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).