Veelgestelde vragen over sparen en lenen

Alle antwoorden op een rij

Basisrente, getrouwheidspremie, fiscaal basisattest, schuldsaldoverzekering … De wereld van de spaarproducten en hypothecair gewaarborgde kredieten is lang niet altijd evident. CKV Spaarbank heeft de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet in een handige FAQ-structuur. De vragen zijn opgedeeld in 1 luik ‘sparen’ en 2 luiken ‘lenen’:

 • Deel 1: Sparen
 • Deel 2: Kredieten 
 • Deel 3: Ik ben klant met een krediet bij CKV
 • Deel 4: Opname bouwschijven

Van aktekosten tot wanbetalers

CKV Spaarbank zet de antwoorden van alle belangrijke vragen op een rij, van a tot z.
Van het berekenen van de aktekosten tot de ins en outs van de wanbetalers; wij beantwoorden meer dan 60 vragen over sparen en lenen!

Zit u nog met een onbeantwoorde vraag over sparen en/of lenen?

Of u nu particulier bent, zelfstandige, zaakvoerder of makelaar, u kunt ons altijd vrijblijvend contacteren voor meer informatie over onze producten en diensten of het antwoord op een prangende vraag.

 • Deel 1: Sparen

  1. Wat is een basisrente?

  De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal kalenderdagen dat het saldo op de rekening staat.  Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd.  Wanneer de rentevoet wijzigt, is deze nieuwe meteen van toepassing.

  2. Wanneer wordt de basisrente uitbetaald?

  De uitbetaling van de rente gebeurt jaarlijks als valutadatum 1 januari.
  U kunt het tarief van de basisrente opvragen bij uw kantoorhouder of terugvinden in het reglement van de spaarrekening.

  3. Wat is een getrouwheidspremie?

  Een getrouwheidspremie verwerft u voor bedragen die voor 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting.
  Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden start op de dag na die waarop u de premie verwerft.  De bank kan het tarief van deze permie op elk moment wijzigen.  Het tarief dat geldt op het moment van de storting, of bij de start van de nieuwe verwervingsperiode blijft voor 12 maanden onveranderd van toepassing.

  4. Wanneer wordt de getrouwheidspremie uitbetaald?

  U hebt recht op een getrouwheidspremie voor bedragen die voor 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven staan.  Er gaat automatisch een nieuwe periode voor de getrouwheidspremie in na het verwerven van de vorige premie.
  Na verwerving van de premie wordt de getrouwheidspremie voor een gereglementeerde spaarrekening in het begin van het volgende kwartaal op die rekening gestort met als valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.  Voor een niet-gereglementeerde spaarrekening gebeurt de uitbetaling jaarlijks met als valutadatum 1 januari.

  Opgelet!  U verwerft uw getrouwheidspremie nog altijd pas na een onafgebroken periode van 12 maanden.  Nadat u de getrouwheidspremie verworven hebt, begint een nieuwe getrouwheidspremie van 12 maanden.

  5. Ik heb vragen bij mijn intrestberekening?

  Voor een gedetailleerd overzicht van de intrestberekening stuurt u ons een mail naar calcin@ckv.be met vermelding van uw spaarrekeningnummer.
  Uw aanvraag wordt dan zo snel mogelijk verwerkt en u toegestuurd via post.

  6. Is er roerende voorheffing verschuldigd op mijn spaarrekening?

  De opbrengst op uw CKV-spaarrekening is vrijgesteld van roerende voorheffing tot €980 (of €1960 voor gehuwden en wettelijk samenwonenden)

  7. Hoe veilig is mijn geld bij CKV?

  CKV is aangesloten bij het beschermingsfonds voor deposito's.  Dit houd in dat er per persoon en per instelling een bedrag van €100 000 (of €200 000 voor een koppel) beschermd is.
  Bovendien bestaat CKV sinds 1956.

  8. Hoe kan ik overschrijven naar mijn rekening bij CKV?

  CKV maakt niet langer gebruik van het UCV-systeem voor haar betalingsverkeer.
  Praktisch betekent dit dat niet langer rechtstreeks kunt overschrijven van uw rekening bij
  een andere financiële instelling op uw rekening bij CKV, zijnde een rekening met prefix 906
  of 908. Indien U per vergissing toch nog een overschrijving zou uitvoeren op dit nummer, zal
  het betreffende bedrag door uw bank terug op uw rekening worden gecrediteerd.
   
  Storten op uw spaarrekening kan door overschrijving naar de zichtrekening van
  de instelling CKV NV met als mededeling het nummer van uw spaarrekening.
   
  Als je een KBC rekening hebt stort je best naar rekening
  - BE86 4280 3271 0150 op naam van CKV nv
  met in de mededeling je spaarrekeningnummer 90x-5xxxxxx-xx
   
  Als je een ING rekening hebt stort je best naar rekening
  - BE31 3850 5771 4255 op naam van CKV nv
  met in de mededeling je spaarrekeningnummer 90x-5xxxxxx-xx
   
  Indien je een BNP Paribas Fortis of andere rekening heb stort je best
  naar rekening
  - BE71 2850 3981 2869 op naam van CKV nv
  met in de mededeling je spaarrekeningnummer 90x-5xxxxxx-xx
   
  Indien u geen KBC, ING of BNP Paribas Fortis rekening heeft, dan kan u zelf kiezen
  naar welke van bovenstaande rekeningnummers u stort.
   
  Voor een vlotte verwerking van uw overschrijving, raden wij u evenwel aan om uw
  rekeningnummer bij CKV in de mededeling te vermelden.
   
   

  9. Hoe kan ik mijn spaarcenten terug opvragen als ik rechtstreeks bij CKV een rekening open en deze laat beheren?

  Overschrijvingen van je spaarrekening kan wettelijk enkel naar een rekening waar u zelf ook titularis van bent.
   
  Voor het uitvoeren van een overschrijving dienen we een getekende opdracht te hebben, waarin u het bedrag en de begunstigde rekening vermeld.
   
  U kan ons de ondertekende opdracht bezorgen
  - via brief (te zenden naar CKV, Dienst Deposito’s, Mannebeekstraat 33, 8790 Waregem)
  - of je getekende opdracht faxen naar 056/61 10 79
  - of je getekende opdracht inscannen en verzenden via mail naar directbank@ckv.be .
   
  De opdracht zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd.
   

  10. Kan ik met een bankcheque zowel terecht bij bankagenten als op het hoofdkantoor van CKV?

  Ja, doch overschrijven van een zichtrekening bij een andere financiële instelling is echter de meest toegepast werkwijze.

  11. Kan er online gebankierd worden bij CKV?

  Neen, dit is momenteel niet mogelijk.

  12. Hoe kan ik de transacties op mijn rekening volgen?

  Na elke verrichting, zowel storting als afhaling, zal CKV een uittreksel versturen naar uw thuisadres via de post of digitaal via de toepassing "aangetekend mailen".

  13. Als ik klant word, rechtstreeks bij CKV, kan ik dan verrichtingen uitvoeren bij een CKV bankagent?

  Cliënt bij bankagent A = transacties bij bankagent A
  Cliënt rechtstreeks bij CKV = Transacties rechtstreeks met de medewerkers van de hoofdzetel CKV.

  14. Kan ik mijn rekeninguittreksels digitaal ontvangen?

  Ja dat kan. Vraag dit aan je CKV-agent. Ben je rechtstreeks klant bij CKV stuur dan een email naar directbank@ckv.be met deze vraag.  

 • Deel 2: Kredieten

  1. Hoe kan ik nagaan of een kredietinstelling een vergunning heeft om in België actief te zijn?

  Op de website van de FSMA treft u een geactualiseerde lijst van de kredietgevers aan met een vergunning. U kan hierbij zoeken op naam en/of ondernemingsnummer. 

  Zie: http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/kg.aspx.

  2. Wie kan lenen bij CKV kredieten?

  Particulieren, zelfstandigen en kmo’s kunnen bij ons lenen. Voor meer informatie, contacteer uw regioverantwoordelijke.

  3. Ik ben ouder dan 60 jaar, kan ik bij CKV kredieten lenen?

  Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie.
   

  4. Ik sta gemeld bij de Nationale Bank van België (NBB). Kom ik dan in aanmerking voor een krediet?

  Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie.

  5. Ik zit in collectieve schuldenregeling. Kan CKV kredieten mij dan nog helpen?

  Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie. 

  6. Kan ik lenen om een zaak op te starten?

  Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie. 

  7. Kan ik lenen om belastingen (BTW-schulden, RSZ-schulden) te vereffenen?

  Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie. 

  8. Tot welk bedrag kan ik ontlenen?

  We lenen tot maximum 80% van de gedwongen verkoopwaarde van het onroerend goed in waarborg op basis van een schattingsverslag door een CKV erkende schatter en onder voorbehoud van een gunstige beslissing van het kredietcomité.

  9. Wat is de maximale duurtijd van een krediet bij CKV?

  De maximale looptijd bedraagt 30 jaar. Volgens uw situatie kan dit variëren. Contacteer uw regioverantwoordelijke.

  10. Wat is een termijnkrediet?

  Als u een termijnkrediet aangaat, betaalt u maandelijks uw kapitaal en interesten af gedurende de looptijd van uw krediet.

  11. Wat is een comfortkrediet?

  Als u een comfortkrediet aangaat, betaalt u maandelijks enkel interesten af en betaalt uw kapitaal in één keer terug uiterlijk op het einde van de looptijd van uw krediet.

  12. Wat is een golden bulletkrediet?

  Als u een golden bulletkrediet aangaat, betaalt u gedurende de looptijd, maximum 10 jaar naargelang uw situatie, van uw krediet niks af en uiterlijk op het einde van uw krediet betaalt u kapitaal en interesten in één keer terug.

  13. Wat zijn de rentevoeten bij CKV kredieten?

  14. Hoe vraag ik een attest Nationale Bank van België aan?

  U kan dit doen op 5 manieren:

  KAARTLEZER: U kan online uw informatie opvragen en afprinten. Ga naar deze pagina en volg de instructies.
  E-MAIL: U mailt een kopie van uw identiteitskaart samen met een door u ondertekende brief door naar cr@nbb.be van de Nationale Bank.
  FAX: U faxt uw identiteitskaart met een door u ondertekende brief door naar de Nationale Bank op het faxnummer: 02/221.31.18.
  LOKET: U kan zich persoonlijk aanmelden bij de loketten van de Nationale Bank met uw identiteitskaart (zie adressen onderaan deze pagina). Indien u ook de kredietlijst wenst van uw partner of echtgeno(o)t(e) moet hij/zij zelf ook aanwezig zijn op het moment van de aanvraag met zijn/haar identiteitskaart.
  POST: U verstuurt een kopie van de voor- en de keerzijde van uw identiteitskaart samen met een door u ondertekende brief naar de Nationale Bank van België, De Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel.
  • Stap 1: U dient een door u ondertekende brief op te stellen en een kopie van uw identiteitskaart van de voor- en keerzijde.
  • Stap 2: Indien u zelf de aanvraag doet zal u snel een antwoord krijgen. Bent u niet zeker of u het juist doet, uw makelaar helpt u graag verder.
  • Stap 3: Het antwoord krijgt u steeds per post van de Nationale bank


  Hieronder vindt u een lijst van de adressen van de Nationale Bank van België:

  AgentschapAdresTelefoonFaxE-mail 
  MonsAvenue Frère Orban 26
  7000 Mons
   
  065/398.211065/398.390monssg@nbb.be 
  Brussel
  Bruxelles
  De Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel
  02/221.21.1102/221.31.00info@nbb.be 
  KortrijkPresident Kennedypark 43
  8500 Kortrijk
  056/275.211056/275.390kortrijksg@nbb.be 
        
        

   

  15. Hoe vraag ik een attest Nationale Bank van België aan voor mijn onderneming?

  Elke kredietbegunstigde, natuurlijke of rechtspersoon, heeft het recht om de gegevens op te vragen die bij de Centrale op zijn naam geregistreerd zijn (artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 15 juni 2012). De raadpleging is gratis.

  De aanvraag kan alleen schriftelijk worden ingediend bij de:
  Nationale Bank van België
  Centrale voor kredieten aan ondernemingen
  De Berlaimontlaan 14
  1000 Brussel

  of op het e-mailadres:
  cko.cce@nbb.be

  De aanvraag dient volgende gegevens te bevatten:
  - Een recto verso kopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon die de aanvraag doet of die een rechtspersoon vertegenwoordigt. In dit geval moet een bewijs van toegelaten vertegenwoordiger worden bijgevoegd

  - De volledige identificatiegegevens: hetzij, naam, eerste officiële voornaam, geboortedatum, volledig adres en ondernemingsnummer of nummer van het Rijksregister voor natuurlijke personen, als het een natuurlijke persoon betreft; hetzij, maatschappelijke naam, rechtsvorm, adres van de maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, als het rechtspersoon betreft.

  Ingeval het een vraag om verbetering betreft, dient een schriftelijk bewijs van het foutief karakter van de registratie te worden geleverd. Die verbetering wordt gratis uitgevoerd.
   

  16. Wanneer valt mijn eerste vervaldag?

  Als uw krediet valt onder toepassing van de wet op het consumentenkrediet, dan betaalt u exact 30 dagen na de ondertekening van de akte. Bijvoorbeeld aktedatum op 4 januari 2014, dan is uw eerste vervaldag 3 februari 2014 of aktedatum op 14 februari 2014, dan valt uw eerste vervaldag op 16 maart 2014.


  Als uw krediet valt onder toepassing van de wet op het hypothecair krediet, dan betaalt u de eerste van de daaropvolgende maand. Bijvoorbeeld u tekent de akte op 15 april, dan betaalt u op 1 mei.


  Als uw krediet valt onder toepassing van het gemeen recht (beroepsdoeleinden), dan betaalt u de daaropvolgende maand van de akte niks en de eerste van de volgende maand betaalt u. Bijvoorbeeld u tekent de akte op 15 april, dan betaalt u op 1 juni.
   

  17. Kan ik mijn eerste vervaldag verplaatsen?

  De vervaldag kan niet verplaatst worden. U kunt altijd vroeger betalen dan de vervaldag. Op deze manier vermijdt u nalatigheidsinteresten. 

  18. Hoe bereken ik mijn aktekosten?

  Klik op de volgende link: bereken mijn aktekosten en vul uw gewenst kapitaal in.

  19. Hoe bereken ik mijn kosten voor de aankoop van een onroerend goed?

  Klik op de volgende link: bereken mijn aankoopkosten van een onroerend goed en vul uw regio en het aankoopbedrag van uw toekomstig pand in.

  20. Wat houdt het bewijs van afstand van de verklaring in?

  Wat houdt het "Bewijs van afstand van de verklaring conform artikel 72 tot 83 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen IV" in?

  Een verklaring gegeven door de notaris dat het pand in waarborg niet beschermd is voor schuldeisers. Er bestaat geen verklaring van onbeslagbaarheid van de woning.

  21. Wat na de ondertekening van de kredietakte?

  U ontvangt van ons een brief voor een permanente opdracht. Gelieve deze in te vullen en naar uw hoofdbank te versturen. Dit is de bank waar uw zichtrekening staat, die u gebruikt om uw betalingen uit te voeren. Dit is niet CKV bank. 

  22. Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb omtrent de opname van mijn bouwschijven?

  Wij verwijzen u door naar de procedure omtrent opname bouwschijven.

  23. Wat is een fiscaal basisattest?

  Fiscaliteit van uw woonkrediet
  De voorschriften die van kracht zijn in verband met de fiscale aftrek van een woonkrediet zijn tot nu toe afhankelijk van het kalenderjaar waarin het hypothecair woonkrediet werd afgesloten.
  Door de recente wijzigingen in de federale en lokale bevoegdheden zijn er helemaal nog geen zekerheden in verband met de grootte van de fiscale aftrek van en voorwaarden voor nieuwe en bestaande kredieten.

  Het basisattest hypothecaire lening  is een eenmalig attest, die in principe afgeleverd wordt in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet. Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet mogelijk volledig of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is. Het is aangewezen om dit attest toe te voegen aan uw belastingaangifte waarin u voor het eerst betaalde aflossingen van het krediet in rekening brengt.
  U doet er goed aan zelf een kopie te bewaren.
  Een basisattest wordt u op aanvraag toegestuurd indien uw krediet voldoet aan de voorwaarden.

   

  24. Wanneer kom ik in aanmerking voor een fiscaal basisattest?

  Fiscaliteit van uw woonkrediet
  De voorschriften die van kracht zijn in verband met de fiscale aftrek van een woonkrediet zijn tot nu toe afhankelijk van het kalenderjaar waarin het hypothecair woonkrediet werd afgesloten.
  Door de recente wijzigingen in de federale en lokale bevoegdheden zijn er helemaal nog geen zekerheden in verband met de grootte van de fiscale aftrek van en voorwaarden voor nieuwe en bestaande kredieten.

  Is uw lening op basis van een hypothecaire inschrijving?
   Neen. U komt niet in aanmerking.   Ja. Ga naar de volgende vraag.

  Heeft uw lening een looptijd van 10 jaar of meer?
     Neen. U komt niet in aanmerking.   Ja. Ga naar de volgende vraag.

  Heeft uw lening één van de volgende doeleinden (aankoop van een woning gelegen in België / verbouwingen aan een woning gelegen in België / terugbetaling van een ander fiscaal hypothecair krediet)?
   Neen. U komt niet in aanmerking.  Ja. Ga naar de volgende vraag.

  Hebt u een volle eigendom of bent u vruchtgebruiker?
   Neen. U komt niet in aanmerking.  Ja. U heeft recht op een fiscaal basisattest*


  * In geval met de ontleende bedragen volledige aflossing  van een ander fiscaal aftrekbaar 
     hypothecair krediet gedaan werd, moet het fiscaal basisattest van het volledig terugbetaalde
     krediet aan ons bezorgd worden. Slechts dan kan CKV op haar beurt een basisattest afleveren.
     Naargelang de besteding van de ontleende bedragen KAN een krediet slechts recht geven op een
     GEDEELTELIJK basisattest.

   

  25. Hoe vraag ik een fiscaal basisattest aan?

  U kunt uw aanvraag per e-mail doen op volgend adres : BH.team@ckv.be

  Gelieve uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer te vermelden samen met de vraag voor een fiscaal basisattest.

  Indien het een  terugbetaling van een ander fiscaal hypothecair krediet betreft, gelieve dan het  fiscaal basisattest van uw vorige bank toe te voegen in bijlage. Voor reeds afgeleverde documenten, kunnen wij een voorafgaandelijke betaling van de administratiekost vragen.
   

  26. Wat is een jaarlijks betalingsattest?

  Dit betalingsattest bezorgt U de noodzakelijke informatie in verband met de betaalde bedragen aan kapitaal en interest van het afgelopen jaar. U kan deze bedragen nodig hebben voor het invullen van uw belastingaangifte.

  De ontvangst van het jaarlijks attest betekent NIET dat uw krediet vanzelfsprekend volledig of gedeeltelijk aftrekbaar is. U dient hiervoor steeds in het bezit te zijn van een basisattest en alle wettelijke voorschriften hieromtrent volgen.
   

  27. Hoe vraag ik een jaarlijks betalingsattest aan?

  Voor een hypothecair krediet wordt u automatisch jaarlijks in de maand maart of april een betalingsattest toegezonden. Het is dus van belang ons steeds op de hoogte te houden van adreswijzigingen. Bewaar dit document zorgvuldig voor het invullen van uw belastingsaangifte.
  Er kan kopie van het jaarlijkse betalingsattest aangevraagd worden op het volgende adres: BH.team@ckv.be

  Gelieve uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer te noteren samen met de vraag voor een jaarlijks betalingsattest en  vermelding van het inkomstenjaar waarvoor U kopie wenst te bekomen. Voor reeds afgeleverde documenten, kunnen wij een voorafgaandelijke betaling van de administratiekost vragen.
   

  28. Wat als ik verhuis?

  U dient ons steeds op de hoogte te houden, wanneer u uw domicilie verplaatst. Een e-mail met uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer naar BH.team@ckv.be is voldoende. Gelieve het bewijs van de gemeente bij te voegen.

 • Deel 3: Ik ben klant met een krediet bij CKV

  1. Ik wens mijn krediet vervroegd terug te betalen. Tot wie richt ik mijn vraag?

  U kan uw vraag schriftelijk richten naar de hoofdzetel, ter attentie van de dienst debiteurenbeheer. Per e-mail kan u uw verzoek overmaken op ctx@ckv.be of per fax op het nummer 056/62.92.89.
   

  2. Hoe kan ik een kopij ontvangen van mijn kredietakte?

  CKV verleent steeds hypothecair gewaarborgde kredieten. Dit betekent dat de notaris u een kopij van de kredietovereenkomst overhandigt na registratie ervan. Wij verzoeken u zich dan ook te richten tot de notaris die de akte heeft verleden om uw exemplaar te ontvangen.

  Uiteraard kunnen wij u een kopij bezorgen tegen betaling van een administratiekost 50,00 euro. Gelieve hiervoor dit bedrag over te schrijven op rekening van CKV met vermelding van uw dossiernummer gevolgd door “kopij kredietakte”.

  Hetzelfde geldt voor de oorspronkelijke aflossingstabel die aan de kredietakte is gehecht.
   

  3. Hoe lang duurt het voor ik een afrekening ontvang?

  Conform de contractuele bepalingen verzendt de dienst debiteurenbeheer de afrekening maximaal één maand na ontvangst van de schriftelijke vraag hiertoe. Voor consumentenkredieten bedraagt de contractuele wachttermijn 10 dagen te rekenen vanaf de aanvraag.
   

  4. Ik wens mijn woning te verkopen. Kan dit?

  Uiteraard. U bent eigenaar van de woning. De Spaarbank is slechts bevoorrecht schuldeiser. Concreet betekent dit dat u het akkoord van de Spaarbank dient te ontvangen. Indien de verkoopprijs hoger ligt dan uw schuld aan de Spaarbank, dan zal de notaris dit voor u regelen.

  Indien de verkoopprijs lager is dan uw schuld aan de Spaarbank, dan dient u voorafgaandelijk de dienst debiteurenbeheer te contacteren. Dit kan per e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20. Of een verkoop in dergelijke omstandigheden mogelijk is, hangt af van de overige elementen in uw dossier.
   

  5. Wat bij echtscheiding?

  Conform de contractuele bepalingen bent u als kredietnemer “hoofdelijk en ondeelbaar” gehouden tot terugbetaling. Dit betekent dat de Spaarbank geen rekening dient te houden met tussen klanten onderling gemaakte afspraken in verband met de terugbetaling van de ontleende gelden.

  Vaak wordt bij echtscheiding een overeenkomst voorafgaandelijk aan de echtscheiding bij onderlinge toestemming opgesteld waarin wordt bepaald welke echtgenoot de woning overneemt en hoe de terugbetaling van de schulden worden geregeld. Een dergelijke overeenkomst heeft geen bindende waarde ten aanzien van de Spaarbank.

  U kan uiteraard steeds vragen aan de Spaarbank om akkoord te gaan met een dergelijke overeenkomst. Dit komt neer op een verzoek tot desolidarisatie (zie “Kan ik geschrapt worden uit het krediet? (desolidarisatie)”
   

  6. Kan ik geschrapt worden uit het krediet? (desolidarisatie)

  Dit wordt dossier per dossier bekeken na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe. De Spaarbank beslist hieromtrent soeverein.

  CKV zal hier in beginsel akkoord mee gaan indien het inkomen van de overige kredietnemers voldoende zijn om een correcte terugbetaling van het krediet te verzekeren en de waarborgpositie niet verzwakt.
   

  7. Ik heb mijn woning verkocht. Moet ik mijn krediet nog verder afbetalen?

  Zodra u een verkoopovereenkomst heeft ondertekend is uw woning verkocht. De terugbetaling van uw krediet gebeurt echter pas op het ogenblik dat u voor de notaris de verkoopakte ondertekent.

  De notariële verkoopakte moet binnen de vier maand volgend op de datum van de ondertekening van de verkoopovereenkomst volgen. Indien u uw betalingen stopt vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst, loopt u dus het risico dat uw krediet wordt beschouwd als een krediet met wanbetaling. Hierdoor kunnen u verwijlintresten worden aangerekend, zal u worden aangeschreven om de situatie te regulariseren (kosten).
  Indien de achterstand oploopt, zal u worden gemeld in het negatief luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de NBB (in de volksmond ‘de zwarte lijst’ genoemd), kan er tijdelijk beslag worden gelegd op uw loon of overige inkomsten en kan zelfs uw krediet worden opgezegd.

  Een gouden raad dus: blijf uw maandsommen correct betalen tot wanneer uw verkoopakte door de notaris is verleden om bovenvermelde ongemakken te vermijden.
   

  8. Wanneer word ik gemeld als wanbetaler?

  De kredietgever is verplicht om de wanbetalingen die voortvloeien uit kredietovereenkomsten mee te delen aan de Kredietcentrale van zodra de wanbetalingen beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven registratiecriteria:

  Voor de leningen op afbetaling:

  •  wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
  •  wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald, of
  •  wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn;

  Voor de hypothecaire kredieten:

  • wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via een aangetekend schrijven.

  CKV is bij wet verplicht om een wanbetaling binnen de acht werkdagen na vaststelling van de wanbetaling te signaleren.
   

  9. Waarom word ik gemeld als wanbetaler?

  CKV is bij wet verplicht om een wanbetaling in een hypothecair krediet of consumentenkrediet onverwijld te signaleren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.
   

  10. Hoe lang blijf ik gemeld als wanbetaler?

  Voor wanbetalingen geldt een maximale termijn van melding van 10 jaar. Die termijn wordt verkort indien u de situatie regulariseert (= achterstand aanzuivert). In dat geval blijft u echter nog één jaar gemeld te rekenen vanaf regularisatiemelding.

  Is uw krediet opgezegd, maar werd u een tijdelijk betaalakkoord toegestaan om verdere maatregelen te vermijden, dan blijft uw krediet gemeld zonder regularisatiemelding.
   

  11. Kunnen jullie mij schrappen als wanbetaler?

  CKV is verplicht de wettelijke voorschriften na te leven. Een schrapping van een terecht verrichte melding is dus niet mogelijk.
   

  12. Wat te doen bij overlijden?

  Bij overlijden van een kredietnemer verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de dienst debiteurenbeheer. Dit kan per e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.
  Gelieve tevens zodra mogelijk volgende gegevens te bezorgen:
  - Een kopij van het overlijdensattest of rouwprentje
  - De identiteit en intentie van de erfgenamen
  - Een kopij van de schuldsaldopolis (indien deze werd afgesloten)
   

  13. Is een brandverzekering verplicht?

  Ja, het aanhouden van een brandverzekering voor de woning die in hypotheek werd gegeven is verplicht. Indien u tijdens de looptijd van uw overeenkomst van verzekeraar verandert, dient u CKV hiervan op de hoogte te brengen.

  Het niet-aanhouden van een brandverzekeringsovereenkomst kan aanleiding geven tot éénzijdige opzegging van het krediet door de Spaarbank.
   

  14. Is een schuldsaldoverzekering verplicht?

  Dit dient dossier per dossier bekeken te worden.
  De Spaarbank kan de kredietverlening afhankelijk stellen van het afsluiten en correct aanhouden van een schuldsaldoverzekering, zijnde een verzekering die het resterend saldo van de lening geheel of gedeeltelijk waarborgt in geval van overlijden van een kredietnemer.
   

  15. Ik ontving een herinneringsbrief/aanmaning. Nochtans heb ik (eer)gisteren betaald. Wat nu?

  • Eénmalige laattijdige betaling - Geen melding aan CKV vereist.
  • Meerdere maandsommen achterstand - Twee werkdagen na betaling contact opnemen met CKV met oog opbevestiging aanzuivering achterstallen.

  De Spaarbank kan bij het verzenden van herinneringsbrieven enkel rekening houden met stortingen die ontvangen werden. Hou er rekening mee dat een betaling tussen twee verschillende financiële instellingen één tot twee werkdagen in beslag neemt. Het is dus mogelijk dat onze brief en uw betaling gekruist hebben. Indien het een éénmalige laattijdige betaling betreft, dient u geen contact op te nemen met de Spaarbank om dit te melden. Indien de betaling niet wordt ontvangen, zal u een tweede herinneringsbrief worden toegezonden. Indien de achterstallige betalingen meerdere maandsommen zouden omvatten, dient u twee werkdagen na het uitvoeren van de betaling contact op te nemen via e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.

   

  16. Ik heb een tijdelijk betaalprobleem. Wat moet ik doen?

  Spreek erover met uw bankier. Neem onmiddellijk contact op met onze dienst restructuring op telefoonnummer 056/62.92.24 of via e-mail op RST@ckv.be. Onze medewerkers zullen samen met u bekijken welke oplossingen er kunnen geboden worden.
   

  17. Heb ik recht op uitstel van betaling?

  In de algemene kredietvoorwaarden is geen contractueel recht op uitstel van betaling voorzien. Voorziet u echter problemen in de terugbetaling van uw krediet, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst restructuring (tel: 056/62.92.96 – e-mail RST@ckv.be)
   

  18. Er ligt beslag op mijn loon. Kan dit zomaar?

  In geval van aanzienlijke wanbetaling is het mogelijk dat uw werkgever wordt verzocht het beslagbaar gedeelte van uw loon in te houden en over te maken aan de Spaarbank om zo uw schuld mee af te lossen. Krachtens de algemene kredietvoorwaarden geeft elke kredietnemer hiertoe zijn/haar akkoord.

  Aangezien de kredietaktes bij CKV steeds notarieel worden verleden, is een verzet tegen loonoverdracht enkel mogelijk door de beslagrechter te vatten. Een verzet via eenvoudige brief overeenkomstig de Loonbeschermingswet is niet rechtsgeldig.
   

  19. De achterstallige bedragen zijn betaald maar toch wordt een deel van mijn loon ingehouden. Waarom?

  Dit kan enkele oorzaken hebben, waaronder:
  - Er zijn andere schuldeisers die loonoverdracht/loonbeslag hebben gelegd.
  - De schorsing werd doorgegeven, maar niet tijdig verwerkt door het sociaal secretariaat van uw werkgever, waardoor nog een éénmalige inhouding is verricht.
  - …
  Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met CKV via e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.

   

  20. Ik kreeg het bezoek van een gerechtsdeurwaarder. Wat nu?

  Dit betekent dat uw krediet werd opgezegd en een invorderingsprocedure werd opgestart. Neem zo spoedig mogelijk contact op met onze dienst debiteurenbeheer via ctx@ckv.be of op het nummer 056/62.92.20.
   

  21. Er is beslag gelegd op mijn woning. Kan ik mijn woning nog zelf verkopen?

  Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met de dienst debiteurenbeheer via ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.
  Uw dossierbeheerder zal samen met u de mogelijkheden bekijken.

  22. Mijn woning is verkocht, maar de verkoopprijs was niet voldoende om de lening bij CKV terug te betalen. Wat nu?

  Indien er na verkoop van uw woning nog restschulden zijn, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw dossierbeheerder. Hij/zij zal samen met u een betaalplan afspreken zodat u geen verdere ongemakken dient te vrezen.
   

  23. Wat is een fiscaal basisattest?

  Fiscaliteit van uw woonkrediet
  De voorschriften die van kracht zijn in verband met de fiscale aftrek van een woonkrediet zijn tot nu toe afhankelijk van het kalenderjaar waarin het hypothecair woonkrediet werd afgesloten.
  Door de recente wijzigingen in de federale en lokale bevoegdheden zijn er helemaal nog geen zekerheden in verband met de grootte van de fiscale aftrek van en voorwaarden voor nieuwe en bestaande kredieten.

  Het basisattest hypothecaire lening  is een eenmalig attest, die in principe afgeleverd wordt in het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet. Dit attest is het bewijs voor de belastingadministratie dat uw krediet mogelijk volledig of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar is. Het is aangewezen om dit attest toe te voegen aan uw belastingaangifte waarin u voor het eerst betaalde aflossingen van het krediet in rekening brengt.
  U doet er goed aan zelf een kopie te bewaren.
  Een basisattest wordt u op aanvraag toegestuurd indien uw krediet voldoet aan de voorwaarden.

  24. Wanneer kom ik in aanmerking voor een fiscaal basisattest?

  Fiscaliteit van uw woonkrediet
  De voorschriften die van kracht zijn in verband met de fiscale aftrek van een woonkrediet zijn tot nu toe afhankelijk van het kalenderjaar waarin het hypothecair woonkrediet werd afgesloten.
  Door de recente wijzigingen in de federale en lokale bevoegdheden zijn er helemaal nog geen zekerheden in verband met de grootte van de fiscale aftrek van en voorwaarden voor nieuwe en bestaande kredieten.

  Is uw lening op basis van een hypothecaire inschrijving?
   Neen. U komt niet in aanmerking.   Ja. Ga naar de volgende vraag.

  Heeft uw lening een looptijd van 10 jaar of meer?
     Neen. U komt niet in aanmerking.   Ja. Ga naar de volgende vraag.

  Heeft uw lening één van de volgende doeleinden (aankoop van een woning gelegen in België / verbouwingen aan een woning gelegen in België / terugbetaling van een ander fiscaal hypothecair krediet)?
   Neen. U komt niet in aanmerking.  Ja. Ga naar de volgende vraag.

  Hebt u een volle eigendom of bent u vruchtgebruiker?
   Neen. U komt niet in aanmerking.  Ja. U heeft recht op een fiscaal basisattest*


  * In geval met de ontleende bedragen volledige aflossing  van een ander fiscaal aftrekbaar
     hypothecair krediet gedaan werd, moet het fiscaal basisattest van het volledig terugbetaalde
     krediet aan ons bezorgd worden. Slechts dan kan CKV op haar beurt een basisattest afleveren.
     Naargelang de besteding van de ontleende bedragen KAN een krediet slechts recht geven op een
     GEDEELTELIJK basisattest.

  25. Wat is een jaarlijks betalingsattest

  Dit betalingsattest bezorgt U de noodzakelijke informatie in verband met de betaalde bedragen aan kapitaal en interest van het afgelopen jaar. U kan deze bedragen nodig hebben voor het invullen van uw belastingaangifte.

  De ontvangst van het jaarlijks attest betekent NIET dat uw krediet vanzelfsprekend volledig of gedeeltelijk aftrekbaar is. U dient hiervoor steeds in het bezit te zijn van een basisattest en alle wettelijke voorschriften hieromtrent volgen.
   

  26. Hoe vraag ik een jaarlijks betalingsattest aan?

  Voor een hypothecair krediet wordt u automatisch jaarlijks in de maand maart of april een betalingsattest toegezonden. Het is dus van belang ons steeds op de hoogte te houden van adreswijzigingen. Bewaar dit document zorgvuldig voor het invullen van uw belastingsaangifte. Er kan kopie van het jaarlijkse betalingsattest aangevraagd worden op het volgende adres: BH.team@ckv.be

  Gelieve uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer te noteren samen met de vraag voor een jaarlijks betalingsattest en  vermelding van het inkomstenjaar waarvoor U kopie wenst te bekomen. Voor reeds afgeleverde documenten, kunnen wij een voorafgaandelijke betaling van de administratiekost vragen.

  27. Wat als ik verhuis?

  U dient ons steeds op de hoogte te houden, wanneer u uw domicilie verplaatst. Een e-mail met uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer naar BH.team@ckv.be is voldoende. Gelieve het bewijs van de gemeente bij te voegen.

 • Deel 4: Opname bouwschijven

  1. Waar vind ik de procedure omtrent opname bouwschijven terug?

  De procedure omtrent opname bouwschijven vindt u terug bij ons document center.

  2. Wat zijn de geldige verantwoordingsstukken?

  Geldige verantwoordingsstukken:

  • Recente facturen of voorschotfacturen voor de uitgevoerde werken.
  • Recente facturen en/of aankoopbonnen (kassatickets) van de aangekochte materialen.

  Voeg steeds foto's toe ten einde de vooruitgang van de werken te kunnen vaststellen.

  3. Hoe kan ik verantwoordingsstukken en foto's bezorgen?

  Dit kan op het adres:

  Centrale Kredietverlening
  Mannebeekstraat 33
  8790 Waregem 

  of

  via e-mail:

  kredieten@ckv.be

  4. Wie betaalt de nazichtexpertise?

  De kosten van de nazichtexpertise is altijd ten laste van de klant.