Veelgestelde vragen over sparen en lenen

Alle antwoorden op een rij

Basisrente, getrouwheidspremie, fiscaal basisattest, schuldsaldoverzekering … De wereld van de spaarproducten en hypothecair gewaarborgde kredieten is lang niet altijd evident. CKV Spaarbank heeft de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet in een handige FAQ-structuur. De vragen zijn opgedeeld in 1 luik ‘sparen’ en 2 luiken ‘lenen’:

 • Deel 1: Sparen
 • Deel 2: Kredieten 
 • Deel 3: Ik ben klant met een krediet bij CKV
 • Deel 4: Opname bouwschijven

Van aktekosten tot wanbetalers

CKV Spaarbank zet de antwoorden van alle belangrijke vragen op een rij, van a tot z.
Van het berekenen van de aktekosten tot de ins en outs van de wanbetalers; wij beantwoorden meer dan 60 vragen over sparen en lenen!

Zit u nog met een onbeantwoorde vraag over sparen en/of lenen?

Of u nu particulier bent, zelfstandige, zaakvoerder of makelaar, u kunt ons altijd vrijblijvend contacteren voor meer informatie over onze producten en diensten of het antwoord op een prangende vraag.

De basisrente wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal kalenderdagen dat het saldo op de rekening staat.  Het tarief van de basisrente is niet gegarandeerd.  Wanneer de rentevoet wijzigt, is deze nieuwe meteen van toepassing.

De uitbetaling van de rente gebeurt jaarlijks als valutadatum 1 januari.
U kunt het tarief van de basisrente opvragen bij uw kantoorhouder of terugvinden in het reglement van de spaarrekening.

Een getrouwheidspremie verwerft u voor bedragen die voor 12 maanden na de storting ononderbroken op de spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting.
Een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden start op de dag na die waarop u de premie verwerft.  De bank kan het tarief van deze permie op elk moment wijzigen.  Het tarief dat geldt op het moment van de storting, of bij de start van de nieuwe verwervingsperiode blijft voor 12 maanden onveranderd van toepassing.

U hebt recht op een getrouwheidspremie voor bedragen die voor 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven staan.  Er gaat automatisch een nieuwe periode voor de getrouwheidspremie in na het verwerven van de vorige premie.
Na verwerving van de premie wordt de getrouwheidspremie voor een gereglementeerde spaarrekening in het begin van het volgende kwartaal op die rekening gestort met als valutadatum 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.  Voor een niet-gereglementeerde spaarrekening gebeurt de uitbetaling jaarlijks met als valutadatum 1 januari.

Opgelet!  U verwerft uw getrouwheidspremie nog altijd pas na een onafgebroken periode van 12 maanden.  Nadat u de getrouwheidspremie verworven hebt, begint een nieuwe getrouwheidspremie van 12 maanden.

Voor een gedetailleerd overzicht van de intrestberekening stuurt u ons een mail naar calcin@ckv.be met vermelding van uw spaarrekeningnummer.
Uw aanvraag wordt dan zo snel mogelijk verwerkt en u toegestuurd via post of per email.

De opbrengst op uw CKV-spaarrekening is vrijgesteld van roerende voorheffing tot €980 (of €1960 voor gehuwden en wettelijk samenwonenden)

CKV is aangesloten bij het beschermingsfonds voor deposito's.  Dit houd in dat er per persoon en per instelling een bedrag van €100 000 (of €200 000 voor een koppel) beschermd is.
Bovendien bestaat CKV sinds 1956. Zowel uw spaarrekening als eventuele termijnrekeningen vallen onder deze garantie.

Om het betalingsverkeer van onze klanten nog veiliger en eenvoudiger te maken, maakt CKV vanaf heden gebruik van gestructureerde IBAN rekeningnummers voor spaarrekeningen.  Dit is het formaat voor rekeningnummers zoals deze al een tijdje gebruikt worden door de andere banken. Deze nieuwe rekeningnummers vervangen uw huidig CKV rekeningnummer, en hebben een structuur met twee letters en 14 cijfers (BEXX XXXX XXXX XXXX).

 

Wat gebeurt er indien ik toch mijn oude rekeningnummer of de vroegere manier van betalen gebruik?

De mogelijkheid bestaat dat uw rekeningnummer niet wordt herkend, wat leidt tot vertraging of niet toekomen van uw betaling.  Let er dus goed op dat je betalingen doet naar of van uw nieuw CKV rekeningnummer!

 

Nee, CKV accepteert geen cheques meer. U dient over te schrijven van een zichtrekening bij een andere financiële instelling.

Ja, er kan online gebankierd worden bij CKV.  Het openen van een rekening dient steeds te gebeuren bij een bankagent

Hoe werkt CKV netbanking?

Ga naar https://www.ckvspaarbank.be en log aan met je itsme® app.  Daarna heb je onmiddellijk toegang tot al je CKV rekeningen, van waaruit je verrichtingen en saldi kan raadplegen, op een termijnrekening kan intekenen, of een betaling kan uitvoeren naar een gevalideerde tegenrekening op jouw naam. 

Heb je nog geen itsme®, ga dan eerst naar https://www.itsme.be/get-started en maak eerst je itsme® account aan.

Hulp nodig?

 Contacteer je CKV bankagent. Die helpt je graag verder op weg!

 

Ontvang je de rekeninguittreksels nog per post en wil je ook graag digitale klant worden? Registreer je op www.ckv.be/registreren. 

Opgelet: CKV vraagt nooit om een verrichting te tekenen of te bevestigen die je niet zelf hebt gestart. Indien je dergelijke vragen toch zou krijgen, via brief, e-mail of telefonisch, contacteer dan eerst je bankagent om de echtheid van deze communicatie te verifiëren.

Na elke verrichting, zowel storting als afhaling, zal CKV een uittreksel versturen naar uw thuisadres via de post of via Doccle. Je kan ook het saldo raadplegen en rekeninguittreksels (sedert 1/9/21) opvragen via onze netbanking module.

Ja dat kan. CKV werkt hiervoor samen met Doccle. Neem contact op met uw bankagent of registreer u via: /registeren.  

Het openen van een spaarrekening kan enkel via onze gevolmachtigde bankagenten.

Wij geloven ten volle in de service die uw bankagent garandeert. Hier kan u terecht voor het openen van een rekening en voor uw verrichtingen. Aan uw spaarproduct koppelen wij uw zichtrekening zodat wij steeds op uw vraag spaartegoeden kunnen overschrijven en deze dus te allen tijde beschikbaar zijn.

Na het openen, kan u uw rekeningen ook op afstand beheren via onze CKV NetBanking site.

Ga naar https://www.ckvspaarbank.be en log aan met de itsme® app. Daarna heeft u onmiddellijk toegang tot al uw CKV rekeningen, van waaruit u verrichtingen en saldi kan raadplegen, een termijnrekening kan intekenen, of een betaling kan doen.

Overschrijvingen van uw spaarrekening kan wettelijk enkel naar een rekening waar u zelf ook titularis van bent. Indien de tegenrekening niet gekend is, vragen wij om éénmalig een bewijs te bezorgen aan uw bankagent dat u de titularis bent van de tegenrekening (een bewijs is een kopie van je bankkaart of een rekeninguittreksel van uw bank met vermelding van uw naam en rekeningnummer). Daarnaast moet de recto verso kopie van uw identiteitskaart en uw adresbewijs in ons bezit nog geldig zijn. 

Voor het uitvoeren van een overschrijving moet uw bankagent een getekende opdracht hebben. Opdrachten per e-mail worden enkel aanvaard op voorwaarde dat de betrokken fondsen ofwel de instelling niet verlaten ofwel de instelling verlaten naar een afdoende geregistreerde tegenrekening.

Ook via onze netbanking kan u een overschrijving ingeven op voorwaarde dat uw tegenrekening geregistreerd is. 

Ga naar https://www.ckvspaarbank.be en log aan met uw itsme® app. Klik vervolgens op Sparen < Nieuwe termijnrekening. Vul alle velden in en klik op open termijnrekening. Ga terug naar het startscherm door op het logo van CKV te klikken. Hier ziet u onmiddelijk de pas geopende termijnrekening staan. Meer info over de termijnrekeningen kunt u hier terugvinden.

Op de website van de FSMA treft u een geactualiseerde lijst van de kredietgevers aan met een vergunning. U kan hierbij zoeken op naam en/of ondernemingsnummer. 

Zie: http://www.fsma.be/nl/Supervision/finbem/kg.aspx.

Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie.

Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie.

Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie. 

Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie. 

Ja, u komt in aanmerking voor een krediet bij CKV. Contacteer uw regioverantwoordelijke voor een krediet op maat van uw situatie. 

We lenen tot maximum 80% van de gedwongen verkoopwaarde van het onroerend goed in waarborg op basis van een schattingsverslag door een CKV erkende schatter en onder voorbehoud van een gunstige beslissing van het kredietcomité.

De maximale looptijd bedraagt 30 jaar. Volgens uw situatie kan dit variëren. Contacteer uw regioverantwoordelijke.

Als u een termijnkrediet aangaat, betaalt u maandelijks uw kapitaal en interesten af gedurende de looptijd van uw krediet.

Als u een comfortkrediet aangaat, betaalt u maandelijks enkel interesten af en betaalt uw kapitaal in één keer terug uiterlijk op het einde van de looptijd van uw krediet.

Als u een golden bulletkrediet aangaat, betaalt u gedurende de looptijd, maximum 10 jaar naargelang uw situatie, van uw krediet niks af en uiterlijk op het einde van uw krediet betaalt u kapitaal en interesten in één keer terug.

U kan dit doen op 5 manieren:

KAARTLEZER: U kan online uw informatie opvragen en afprinten. Ga naar deze pagina en volg de instructies.
E-MAIL: U mailt een kopie van uw identiteitskaart samen met een door u ondertekende brief door naar cr@nbb.be van de Nationale Bank.
FAX: U faxt uw identiteitskaart met een door u ondertekende brief door naar de Nationale Bank op het faxnummer: 02/221.31.18.
LOKET: U kan zich persoonlijk aanmelden bij de loketten van de Nationale Bank met uw identiteitskaart (zie adressen onderaan deze pagina). Indien u ook de kredietlijst wenst van uw partner of echtgeno(o)t(e) moet hij/zij zelf ook aanwezig zijn op het moment van de aanvraag met zijn/haar identiteitskaart.
POST: U verstuurt een kopie van de voor- en de keerzijde van uw identiteitskaart samen met een door u ondertekende brief naar de Nationale Bank van België, De Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel.
• Stap 1: U dient een door u ondertekende brief op te stellen en een kopie van uw identiteitskaart van de voor- en keerzijde.
• Stap 2: Indien u zelf de aanvraag doet zal u snel een antwoord krijgen. Bent u niet zeker of u het juist doet, uw makelaar helpt u graag verder.
• Stap 3: Het antwoord krijgt u steeds per post van de Nationale bank


Hieronder vindt u het adres van de Nationale Bank van België:

Brussel
Bruxelles

De Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

02/221.21.11

02/221.31.00

info@nbb.be

Als uw krediet valt onder toepassing van de wet op het consumentenkrediet, dan betaalt u exact 30 dagen na de ondertekening van de akte. Bijvoorbeeld aktedatum op 4 januari 2014, dan is uw eerste vervaldag 3 februari 2014 of aktedatum op 14 februari 2014, dan valt uw eerste vervaldag op 16 maart 2014.
Als uw krediet valt onder toepassing van de wet op het hypothecair krediet, dan betaalt u de eerste van de daaropvolgende maand. Bijvoorbeeld u tekent de akte op 15 april, dan betaalt u op 1 mei.
Als uw krediet valt onder toepassing van het gemeen recht (beroepsdoeleinden), dan betaalt u de daaropvolgende maand van de akte niks en de eerste van de volgende maand betaalt u. Bijvoorbeeld u tekent de akte op 15 april, dan betaalt u op 1 juni.

De vervaldag kan niet verplaatst worden. U kunt altijd vroeger betalen dan de vervaldag. Op deze manier vermijdt u nalatigheidsinteresten. 

Klik op de volgende link: bereken mijn aktekosten en vul uw gewenst kapitaal in.

Klik op de volgende link: bereken mijn aankoopkosten van een onroerend goed en vul uw regio en het aankoopbedrag van uw toekomstig pand in.

Wat houdt het "Bewijs van afstand van de verklaring conform artikel 72 tot 83 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen IV" in?

Een verklaring gegeven door de notaris dat het pand in waarborg niet beschermd is voor schuldeisers. Er bestaat geen verklaring van onbeslagbaarheid van de woning.

U ontvangt van ons een brief voor een permanente opdracht. Gelieve deze in te vullen en naar uw hoofdbank te versturen. Dit is de bank waar uw zichtrekening staat, die u gebruikt om uw betalingen uit te voeren. Dit is niet CKV bank. 

Wij verwijzen u door naar de procedure omtrent opname bouwschijven.

In bepaalde gevallen kan fiscaal voordeel bekomen worden bij het afsluiten van een hypothecair krediet.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de datum waarop het krediet werd afgesloten en het gewest waaronder men valt:

 1. Vlaanderen
  Voor 1 januari 2016: woonbonus =
  vermindering voor de enige eigen woning gedurende de looptijd van de lening met daar bovenop een verhoging tijdens de eerste 10 jaar van het krediet.

   

Vanaf 1 januari 2016: geïntegreerde woonbonus =
samenvoeging van drie bestaande Vlaamse belastingverminderingen voor eigen woning

a) woonbonus voor enige eigen woning

b) belastingvermindering voor lange termijnsparen (niet-enige eigen woning)

c) belastingvermindering voor de gewone interesten (niet-enige eigen woning)

Van 1 januari 2020:

a) voor eigen woning GEEN fiscaal voordeel meer voor nieuwe kredieten. Enkel deze met een geherfinancierd krediet van VOOR 2020 MET fiscaal
     voordeel kunnen voor het geherfinancierd bedrag van het oude krediet mogelijk nog een fiscaal voordeel bekomen met het nieuwe.
b) belastingvermindering voor lange termijnsparen (niet-enige eigen woning)
c) belastingvermindering voor de gewone interesten (niet-enige eigen woning)

 1. Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  Voor 1 januari 2017: woonbonus
  Vanaf 1 januari 2017: geen belastingvoordeel meer voor een hypothecair krediet.

   
 2. Wallonië
  Voor 1 januari 2016: woonbonus
  Vanaf 1 januari: wooncheque (chèque habitat) :
  enkel bij aankoop van een eerste woning voor personen met een inkomen beneden € 81.000,00 (de grootte voordeel afhankelijk van het inkomen) en enkel voor personen die zonder dit voordeel ook effectief belastingen dienen te betalen.

   

U kunt meer informatie terugvinden op de website belgium.be van de overheid (Huisvesting/Kopen en verkopen/Hypothecaire lening/Fiscale voordelen), navraag doen bij uw belastingdienst of u laten bijstaan door uw fiscalist.

Het basisattest bevat alle basisgegevens en het maximum aftrekbaar gedeelte van het hypothecair krediet. Dit attest is voor de fiscale administratie van Vlaanderen, Brussel en Wallonië van belang om te kunnen oordelen over het werkelijk te genieten fiscaal voordeel.

Voor kredieten afgesloten voor 01/01/2018 werd een fiscaal basisattest afgeleverd indien volgende voorwaarden voldaan waren:

 • Krediet met hypothecaire waarborg
 • Looptijd van minimum 10 jaar
 • Doel van het krediet aankoop, verwerven, bouwen, verbouwen van een in België gelegen woning of de herfinanciering van een dergelijk krediet.

Indien men voor een hypothecair krediet belastingvoordeel bekwam, moet dit document door de belastingplichtige tot 7 jaar na de laatste belastingaftrek bewaard worden.

Voor kredieten die geherfinancierd worden is dit tot 7 jaar na de laatste belastingaftrek van het laatste krediet.

Voor kredieten afgesloten vanaf 01/01/2018 werd dit attest vervangen door de jaarlijkse fiche 281.61 die eveneens alle basisgegevens van het krediet EN de betaalde bedragen van het afgelopen jaar vermeldt.

Het bekomen van een basisattest is geen garantie op belastingvoordeel. Alles is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een nieuwe krediet met als doel de herfinanciering van een bestaand krediet, kan mogelijk een fiscaal voordeel geven, op voorwaarde dat het terugbetaalde krediet ook fiscaal aftrekbaar was.

Het bewijs hiervan kan enkel geleverd worden door kopie van het (eenmalig) basisattest en fiche 281.61 (van het jaar waarin het krediet werd geherfinancierd) van het terugbetaalde krediet voor te leggen. Voor kredieten vanaf 2016 volstaat fiche 281.61.

U kan uw fiches 281.61 steeds gratis consulteren via de website https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Enkel dan kan het maximumbedrag van het mogelijke fiscale aftrek bepaald worden en een basisattest / fiche 281.61 worden opgemaakt.

De fiche 281.61 vervangt het vroegere betalingsattest (van voor 2016) van een krediet en vanaf 2018 bevat dit ook alle basisgegevens zodat een basisattest overbodig is.

Sinds aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) hebben de banken de bijkomende aangifteverplichting van ALLE hypothecaire kredieten die voldoen aan de voorwaarden om fiscaal aftrekbaar te kunnen zijn. Deze voorwaarden zijn

 • Krediet met hypothecaire waarborg
 • Looptijd van minimum 10 jaar
 • Doel van het krediet aankoop, verwerven, bouwen, verbouwen van woning of de herfinanciering van een dergelijk krediet.

Jaarlijks, voor 01/03 van het aanslagjaar moet de kredietverstrekker alle gegevens van de nieuwe kredieten die voldoen aan de voorwaarden, evenals de eventueel aftrekbare bedragen aan betaalde kapitaal en/of interest aflossingen voor dit krediet melden.

In de loop van het aanslagjaar krijgen alle ontleners deze fiche in principe in de maand maart/april toegestuurd. Dit zou het hun mogelijk moeten maken om een belastingaangifte op papier in te vullen. Indien u gebruik maakt van Tax-on-Web zullen deze gegevens in de respectievelijke rubrieken reeds voorgesteld worden.

Niet tegenstaande de gegevens van de fiche 281.61 ook consulteerbaar zijn via Tax-on-web is het aan te raden om steeds ten minste de laatste fiche te bewaren. Deze zal u nodig hebben als bewijsstuk bij een eventuele herfinanciering van uw krediet. Voor kredieten vanaf 01/01/2016 bevat het attest 281.61 alle gegevens van het vroegere basisattest. Dit laatste wordt dan ook vanaf 2018 niet meer afgeleverd. Kredieten van voor 2016 moeten basisattest en de fiche 281.61 samen voorgelegd worden.

Al uw fiscale fiches zijn terug te vinden op https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Het beschikken over een fiche 281.61 geeft geen garantie op een effectief fiscaal voordeel. 
Alles hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voor hypothecaire kredieten voor beroepsdoeleinden kan een jaarlijks rekeninguittreksel bekomen worden met vermelding van de betaalde interesten en kapitaal in het afgelopen inkomstenjaar en van het resterende saldo kapitaal einde jaar.

Dit uittreksel kan enkel gebruikt worden voor boekhoudkundige doeleinden en NIET voor fiscale voordelen te bekomen voor uw woning.
Het wordt jaarlijks rond de maand maart of april automatisch toegestuurd.

Kopie van het door CKV eerder afgeleverd basisattest en fiches 281.61 kunnen tot 7 jaar na de volledige terugbetaling van een krediet bekomen worden. De huidige GDPR-wet verplicht ons namelijk om na deze periode, alle gegevens van uw krediet te vernietigen.

 Voor het afleveren van kopieën wordt overeenkomstig met de algemene voorwaarden een dossierkost van € 50,00 per attest aangerekend.

U kan kopie aanvragen door het sturen van een email naar BH.team@ckv.be

U kan ook steeds uw fiscale fiche gratis raadplegen via de website van de Federale Overheid Financiën: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Gelieve steeds uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer te vermelden, en of het gaat over het basisattest (voor kredieten van voor 2016) of fiches 281.61 en voor deze laatste welk inkomstenjaar het betreft.

U dient ons steeds op de hoogte te houden, wanneer u uw domicilie verplaatst. Een e-mail met uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer naar BH.team@ckv.be is voldoende. Gelieve het bewijs van de gemeente bij te voegen.

U kan uw vraag schriftelijk richten naar de hoofdzetel, ter attentie van de dienst debiteurenbeheer. Per e-mail kan u uw verzoek overmaken op ctx@ckv.be of per fax op het nummer 056/62.92.89.

CKV verleent steeds hypothecair gewaarborgde kredieten. Dit betekent dat de notaris u een kopij van de kredietovereenkomst overhandigt na registratie ervan. Wij verzoeken u zich dan ook te richten tot de notaris die de akte heeft verleden om uw exemplaar te ontvangen.

Uiteraard kunnen wij u een kopij bezorgen tegen betaling van een administratiekost 50,00 euro. Gelieve hiervoor dit bedrag over te schrijven op rekening van CKV met vermelding van uw dossiernummer gevolgd door “kopij kredietakte”.

Hetzelfde geldt voor de oorspronkelijke aflossingstabel die aan de kredietakte is gehecht.

Conform de contractuele bepalingen verzendt de dienst debiteurenbeheer de afrekening maximaal één maand na ontvangst van de schriftelijke vraag hiertoe. Voor consumentenkredieten bedraagt de contractuele wachttermijn 10 dagen te rekenen vanaf de aanvraag.

Uiteraard. U bent eigenaar van de woning. De Spaarbank is slechts bevoorrecht schuldeiser. Concreet betekent dit dat u het akkoord van de Spaarbank dient te ontvangen. Indien de verkoopprijs hoger ligt dan uw schuld aan de Spaarbank, dan zal de notaris dit voor u regelen.

Indien de verkoopprijs lager is dan uw schuld aan de Spaarbank, dan dient u voorafgaandelijk de dienst debiteurenbeheer te contacteren. Dit kan per e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20. Of een verkoop in dergelijke omstandigheden mogelijk is, hangt af van de overige elementen in uw dossier.

Conform de contractuele bepalingen bent u als kredietnemer “hoofdelijk en ondeelbaar” gehouden tot terugbetaling. Dit betekent dat de Spaarbank geen rekening dient te houden met tussen klanten onderling gemaakte afspraken in verband met de terugbetaling van de ontleende gelden.

Vaak wordt bij echtscheiding een overeenkomst voorafgaandelijk aan de echtscheiding bij onderlinge toestemming opgesteld waarin wordt bepaald welke echtgenoot de woning overneemt en hoe de terugbetaling van de schulden worden geregeld. Een dergelijke overeenkomst heeft geen bindende waarde ten aanzien van de Spaarbank.

U kan uiteraard steeds vragen aan de Spaarbank om akkoord te gaan met een dergelijke overeenkomst. Dit komt neer op een verzoek tot desolidarisatie (zie “Kan ik geschrapt worden uit het krediet? (desolidarisatie)”

Dit wordt dossier per dossier bekeken na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe. De Spaarbank beslist hieromtrent soeverein.

CKV zal hier in beginsel akkoord mee gaan indien het inkomen van de overige kredietnemers voldoende zijn om een correcte terugbetaling van het krediet te verzekeren en de waarborgpositie niet verzwakt.

Zodra u een verkoopovereenkomst heeft ondertekend is uw woning verkocht. De terugbetaling van uw krediet gebeurt echter pas op het ogenblik dat u voor de notaris de verkoopakte ondertekent.

De notariële verkoopakte moet binnen de vier maand volgend op de datum van de ondertekening van de verkoopovereenkomst volgen. Indien u uw betalingen stopt vanaf de ondertekening van de verkoopovereenkomst, loopt u dus het risico dat uw krediet wordt beschouwd als een krediet met wanbetaling. Hierdoor kunnen u verwijlintresten worden aangerekend, zal u worden aangeschreven om de situatie te regulariseren (kosten).
Indien de achterstand oploopt, zal u worden gemeld in het negatief luik van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de NBB (in de volksmond ‘de zwarte lijst’ genoemd), kan er tijdelijk beslag worden gelegd op uw loon of overige inkomsten en kan zelfs uw krediet worden opgezegd.

Een gouden raad dus: blijf uw maandsommen correct betalen tot wanneer uw verkoopakte door de notaris is verleden om bovenvermelde ongemakken te vermijden.

De kredietgever is verplicht om de wanbetalingen die voortvloeien uit kredietovereenkomsten mee te delen aan de Kredietcentrale van zodra de wanbetalingen beantwoorden aan de wettelijk voorgeschreven registratiecriteria:

Voor de leningen op afbetaling:

 •  wanneer drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
 •  wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig is betaald, of
 •  wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar geworden zijn;

Voor de hypothecaire kredieten:

 • wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald binnen één maand na de ingebrekestelling via een aangetekend schrijven.

CKV is bij wet verplicht om een wanbetaling binnen de acht werkdagen na vaststelling van de wanbetaling te signaleren.

CKV is bij wet verplicht om een wanbetaling in een hypothecair krediet of consumentenkrediet onverwijld te signaleren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Voor wanbetalingen geldt een maximale termijn van melding van 10 jaar. Die termijn wordt verkort indien u de situatie regulariseert (= achterstand aanzuivert). In dat geval blijft u echter nog één jaar gemeld te rekenen vanaf regularisatiemelding.

Is uw krediet opgezegd, maar werd u een tijdelijk betaalakkoord toegestaan om verdere maatregelen te vermijden, dan blijft uw krediet gemeld zonder regularisatiemelding.

CKV is verplicht de wettelijke voorschriften na te leven. Een schrapping van een terecht verrichte melding is dus niet mogelijk.

Bij overlijden van een kredietnemer verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de dienst debiteurenbeheer. Dit kan per e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.
Gelieve tevens zodra mogelijk volgende gegevens te bezorgen:

- Een kopij van het overlijdensattest of rouwprentje
- De identiteit en intentie van de erfgenamen
- Een kopij van de schuldsaldopolis (indien deze werd afgesloten)

Ja, het aanhouden van een brandverzekering voor de woning die in hypotheek werd gegeven is verplicht. Indien u tijdens de looptijd van uw overeenkomst van verzekeraar verandert, dient u CKV hiervan op de hoogte te brengen.

Het niet-aanhouden van een brandverzekeringsovereenkomst kan aanleiding geven tot éénzijdige opzegging van het krediet door de Spaarbank.

Dit dient dossier per dossier bekeken te worden.
De Spaarbank kan de kredietverlening afhankelijk stellen van het afsluiten en correct aanhouden van een schuldsaldoverzekering, zijnde een verzekering die het resterend saldo van de lening geheel of gedeeltelijk waarborgt in geval van overlijden van een kredietnemer.

De Spaarbank kan bij het verzenden van herinneringsbrieven enkel rekening houden met stortingen die ontvangen werden. Hou er rekening mee dat een betaling tussen twee verschillende financiële instellingen tot 3 werkdagen in beslag kan nemen. Het is dus mogelijk dat onze brief en uw betaling elkaar gekruist hebben. 

Indien het een éénmalige laattijdige betaling betreft, dient u geen contact op te nemen met de Spaarbank om dit te melden. Indien de betaling niet wordt ontvangen, zal u een tweede herinneringsbrief worden toegezonden.

Bij vragen aangaande de betalingen kan u contact opnemen via e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.

Spreek erover met uw bankier. Neem onmiddellijk contact op met onze dienst restructuring op telefoonnummer 056/62.92.24 of via e-mail op RST@ckv.be. Onze medewerkers zullen samen met u bekijken welke oplossingen er kunnen geboden worden.

In de algemene kredietvoorwaarden is geen contractueel recht op uitstel van betaling voorzien. Voorziet u echter problemen in de terugbetaling van uw krediet, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze dienst restructuring (tel: 056/62.92.96 – e-mail RST@ckv.be)

In geval van wanbetaling is het mogelijk dat uw werkgever wordt verzocht het beslagbaar gedeelte van uw loon in te houden en over te maken aan CKV om zo uw schuld mee af te lossen.

Krachtens de algemene kredietvoorwaarden geeft elke kredietnemer hiertoe zijn/haar akkoord.

Een verzet tegen de uitvoering van de loonoverdracht dient binnen de 10 dagen gemeld te worden aan de werkgever door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot.

Daarop zal de werkgever CKV inlichten die zich op hun beurt wenden tot de Vrederechter die de loonoverdracht al dan niet zal bekrachtigen.

Dit kan enkele oorzaken hebben, waaronder:
- Er zijn andere schuldeisers die loonoverdracht/loonbeslag hebben gelegd.
- De schorsing werd doorgegeven, maar niet tijdig verwerkt door het sociaal secretariaat van uw werkgever, waardoor nog een éénmalige inhouding is verricht.
- …
Voor verdere informatie, gelieve contact op te nemen met CKV via e-mail op ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.

Dit betekent dat uw krediet werd opgezegd en een invorderingsprocedure werd opgestart. Neem zo spoedig mogelijk contact op met onze dienst debiteurenbeheer via ctx@ckv.be of op het nummer 056/62.92.20.

Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met de dienst debiteurenbeheer via ctx@ckv.be of telefonisch op het nummer 056/62.92.20.
Uw dossierbeheerder zal samen met u de mogelijkheden bekijken.

Indien er na verkoop van uw woning nog restschulden zijn, verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met uw dossierbeheerder. Hij/zij zal samen met u een betaalplan afspreken zodat u geen verdere ongemakken dient te vrezen.

In bepaalde gevallen kan fiscaal voordeel bekomen worden bij het afsluiten van een hypothecair krediet.

De voorwaarden zijn afhankelijk van de datum waarop het krediet werd afgesloten en het gewest waaronder men valt:

1)   Vlaanderen
Voor 1 januari 2016 : woonbonus  =
vermindering voor de enige eigen woning gedurende de looptijd van de lening met daar bovenop een verhoging tijdens de eerste 10 jaar van het krediet.

Vanaf 1 januari 2016 : geïntegreerde woonbonus =
samenvoeging van drie bestaande Vlaamse belastingverminderingen voor eigen woning
a) woonbonus voor enige eigen woning

b) belastingvermindering voor lange termijnsparen (niet-enige eigen woning)

c) belastingvermindering voor de gewone interesten (niet-enige eigen woning)

2)   Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
Voor 1 januari 2017 : woonbonus
Vanaf 1 januari 2017 : geen belastingvoordeel meer voor een hypothecair krediet.

3)   Wallonië
Voor 1 januari 2016 : woonbonus
Vanaf 1 januari : wooncheque (chèque habitat) :
enkel bij aankoop van een eerste woning voor personen met een inkomen beneden
€ 81.000,00 (de grootte voordeel afhankelijk van het inkomen) en enkel voor personen die zonder dit voordeel ook effectief belastingen dienen te betalen.

U kunt meer informatie terugvinden op de website belgium.be van de overheid (Huisvesting/Kopen en verkopen/Hypothecaire lening/Fiscale voordelen), navraag doen bij uw belastingdienst of u laten bijstaan door uw fiscalist.

Het basisattest bevat alle basisgegevens en het maximum aftrekbaar gedeelte van het hypothecair krediet. Dit attest is voor de fiscale administratie van Vlaanderen, Brussel en Wallonië van belang om te kunnen oordelen over het werkelijk te genieten fiscaal voordeel.

Voor kredieten afgesloten voor 01/01/2018 werd een fiscaal basisattest afgeleverd indien volgende voorwaarden voldaan waren :

 • Krediet met hypothecaire waarborg
 • Looptijd van minimum 10 jaar
 • Doel van het krediet aankoop, verwerven, bouwen, verbouwen van een in België gelegen woning of de herfinanciering van een dergelijk krediet.

Indien men voor een hypothecair krediet belastingvoordeel bekwam, moet dit document door de belastingplichtige tot 7 jaar na de laatste belastingaftrek bewaard worden.

Voor kredieten die geherfinancierd worden is dit tot 7 jaar na de laatste belastingaftrek van het laatste krediet.

Voor kredieten afgesloten vanaf 01/01/2018 werd dit attest vervangen door de jaarlijkse fiche 281.61 die eveneens alle basisgegevens van het krediet EN de betaalde bedragen van het afgelopen jaar vermeldt.

Het bekomen van een basisattest is geen garantie op belastingvoordeel. Alles is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een nieuwe krediet met als doel de herfinanciering van een bestaand krediet, kan mogelijk een fiscaal voordeel geven, op voorwaarde dat het terugbetaalde krediet ook fiscaal aftrekbaar was.

Het bewijs hiervan kan enkel geleverd worden door kopie van het (eenmalig) basisattest en fiche 281.61 (van het jaar waarin het krediet werd geherfinancierd) van het terugbetaalde krediet voor te leggen. Voor kredieten vanaf 2016 volstaat fiche 281.61.

U kan uw fiches 281.61 steeds gratis consulteren via de website https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Enkel dan kan het maximumbedrag van het mogelijke fiscale aftrek bepaald worden en een basisattest / fiche 281.61 worden opgemaakt.

De fiche 281.61 vervangt het vroegere betalingsattest (van voor 2016) van een krediet en vanaf 2018 bevat dit ook alle basisgegevens zodat een basisattest overbodig is.

Sinds aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) hebben de banken de bijkomende aangifteverplichting van ALLE hypothecaire kredieten die voldoen aan de voorwaarden om fiscaal aftrekbaar te kunnen zijn. Deze voorwaarden zijn

 • Krediet met hypothecaire waarborg
 • Looptijd van minimum 10 jaar
 • Doel van het krediet aankoop, verwerven, bouwen, verbouwen van woning of de herfinanciering van een dergelijk krediet.

Jaarlijks, voor 01/03 van het aanslagjaar moet de kredietverstrekker alle gegevens van de nieuwe kredieten die voldoen aan de voorwaarden, evenals de eventueel aftrekbare bedragen aan betaalde kapitaal en/of interest aflossingen voor dit krediet melden.

In de loop van het aanslagjaar krijgen alle ontleners deze fiche in principe in de maand maart/april toegestuurd. Dit zou het hun mogelijk moeten maken om een belastingaangifte op papier in te vullen. Indien u gebruik maakt van Tax-on-Web zullen deze gegevens in de respectievelijke rubrieken reeds voorgesteld worden.

Niet tegenstaande de gegevens van de fiche 281.61 ook consulteerbaar zijn via Tax-on-web is het aan te raden om steeds ten minste de laatste fiche te bewaren. Deze zal u nodig hebben als bewijsstuk bij een eventuele herfinanciering van uw krediet. Voor kredieten vanaf 01/01/2016 bevat het attest 281.61 alle gegevens van het vroegere basisattest. Dit laatste wordt dan ook vanaf 2018 niet meer afgeleverd. Kredieten van voor 2016 moeten basisattest en de fiche 281.61 samen voorgelegd worden.

Al uw fiscale fiches zijn terug te vinden op https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/.

Het beschikken over een fiche 281.61 geeft geen garantie op een effectief fiscaal voordeel.
Alles hangt af van uw persoonlijke situatie.

Voor hypothecaire kredieten voor beroepsdoeleinden kan een jaarlijks rekeninguittreksel bekomen worden met vermelding van de betaalde interesten en kapitaal in het afgelopen inkomstenjaar en van het resterende saldo kapitaal einde jaar.

Dit uittreksel kan enkel gebruikt worden voor boekhoudkundige doeleinden en NIET voor fiscale voordelen te bekomen voor uw woning.
Het wordt jaarlijks rond de maand maart of april automatisch toegestuurd.

Kopie van het door CKV eerder afgeleverd basisattest en fiches 281.61 kunnen tot 7 jaar na de volledige terugbetaling van een krediet bekomen worden. De huidige GDPR-wet verplicht ons namelijk om na deze periode, alle gegevens van uw krediet te vernietigen.

 Voor het afleveren van kopieën wordt overeenkomstig met de algemene voorwaarden een dossierkost van € 50,00 per attest aangerekend.

U kan kopie aanvragen door het sturen van een email naar BH.team@ckv.be

U kan ook steeds uw fiscale fiche gratis raadplegen via de website van de Federale Overheid Financiën: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/

Gelieve steeds uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer te vermelden, en of het gaat over het basisattest (voor kredieten van voor 2016) of fiches 281.61 en voor deze laatste welk inkomstenjaar het betreft.

U dient ons steeds op de hoogte te houden, wanneer u uw domicilie verplaatst. Een e-mail met uw dossiernummer, naam, familienaam, adres en telefoonnummer naar BH.team@ckv.be is voldoende. Gelieve het bewijs van de gemeente bij te voegen.

De recente algemene prijsstijgingen en meer in het bijzonder de energieprijzen die de pan uit swingen hebben grote economische gevolgen voor ons land. Dit zowel voor de gezinnen als voor de ondernemingen die hierdoor financieel onder druk komen te staan.

Om die redenen heeft de Federale overheid samen met de financiële sector een betalingsuitstel uitgewerkt voor de woonkredieten van de klanten die het hardst getroffen worden.

Voor ondernemingen en particulieren die niet in aanmerking zouden komen, dient er samen met de financiële instelling, maar individueel samen naar de beste oplossing te worden. Hiervoor zetten wij ons in om samen met jou een oplossing op maat te zoeken.

Wie komt in aanmerking voor het betalingsuitstel zoals voorzien in samenspraak met de Federale overheid?

 • Gezinnen en particulieren
 • Woonkredieten met maandelijkse kapitaalsaflossingen
 • Het krediet is dienstig voor de hoofdverblijfplaats in België van de kredietnemer(s)
 • Het gezamenlijk totaal roerend vermogen bedraagt maximum 10.000 € op zicht-, spaar- en beleggingsrekeningen. Uitzondering : pensioensparen.
 • Op datum van 01.03.2022 is er geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor uitstel werd gevraagd
 • De kredietnemer(s) heeft (hebben) een afbetalingsplan lopende bij hun energieleverancier of ze hebben er een aangevraagd.
 • De aanvrager(s) dienen bovendien een degelijk ingevulde, gedateerde en door iedere kredietnemer ondertekende verklaring op eer over te maken met betrekking tot het roerend inkomen en dat de betalingsmoeilijkheden ontstaan zijn door de oplopende energiefactuur.
 • Voor een vastgelegde periode van 12 maanden te starten vanaf 01.10.2022 tot en met 31.03.2023. De bank kan gecontacteerd worden vanaf 19.09.2022. De bank heeft 10 kalenderdagen om de aanvraag van het betalingsuitstel te verwerken.

Welk uitstel kan er in het kader van de overeenkomst met de Federale overheid aangevraagd worden?

 • Een betalingsuitstel voor het gedeelte kapitaal in de maandsom
 • Gedurende een vastgelegde periode van 12 maanden
 • Het intrestgedeelte van de maandsom blijft verschuldigd op de vervaldagen
 • Het krediet wordt met 12 maanden verlengd
 • Zonder aanrekening van de gebruikelijke administratieve bankkost

Met andere woorden : U blijft het intrestgedeelte van de maandsom betalen gedurende 1 jaar, daarna terug de normale maandsom. U zult ook een jaar langer dienen te betalen.

Wat dient u ons over te maken?

 • Uw aanvraag tot betaaluitstel bij voorkeur per mail op energiecrisis@ckv.be
 • Het bewijs van uw lopend afbetalingsplan of aanvraag ervan bij uw energieleverancier
 • Uw door iedere kredietnemer getekende en gedateerde verklaring op eer in verband met het totaal roerend vermogen (maximum 10.000 €) en dat de financiële problemen ontstaan zijn door de oplopende energiefactuur. Een modeldocument wordt u per mail overgemaakt bij ontvangst van uw aanvraag.

Wat indien u financiële problemen ondervindt, maar niet in aanmerking komt voor kapitaaluitstel zoals voorzien door de overheid?

Voor particulieren en ondernemingen die uit de boot vallen kan in samenspraak onderzocht worden wat de beste oplossing is om de huidige situatie het hoofd te bieden. Gelieve hiervoor uw aanvraag te doen via mail op rst@ckv.be . Een korte uitleg van de situatie, uw vooruitzichten en een overzicht van uw huidige inkomsten geven ons al een eerste beeld om samen met u een gepaste oplossing uit te werken.

De procedure omtrent opname bouwschijven vindt u terug bij ons document center.

Geldige verantwoordingsstukken:

 • Recente facturen of voorschotfacturen voor de uitgevoerde werken.
 • Recente facturen en/of aankoopbonnen (kassatickets) van de aangekochte materialen.

Voeg steeds foto's toe ten einde de vooruitgang van de werken te kunnen vaststellen.

Dit kan op het adres:

Centrale Kredietverlening
Mannebeekstraat 33
8790 Waregem 

of

via e-mail:

kredieten@ckv.be

De kosten van de nazichtexpertise is altijd ten laste van de klant.