COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Registreren

Schrijf u in:

mask:99.99.99-999.99

CKV Spaarbank  zet een stap vooruit in de digitalisering van zijn administratie. Zo kan je binnenkort jouw rekeninguittreksels ontvangen en bewaren via het online administratieplatform Doccle.  Op Doccle maak je jouw persoonlijke kluis en voeg je bedrijven toe waarvan je documenten digitaal wil ontvangen, beheren en bewaren.

Momenteel worden de klanten die hun rekeninguittreksels al digitaal ontvangen geactiveerd. Zodra dit afgerond is kan ook jij je rekeninguittreksels ontvangen via Doccle. Je wordt hiervan vooraf nog verwittigd. Voorlopig zal je tijdelijk je rekeninguittreksels via post blijven ontvangen.
 
Heb je nog geen Doccle account? Je kan eenvoudig één aanmaken via www.doccle.be
 
Voor een correcte identificatie vragen wij je om je rijksregister en emailadres te vermelden.  Het rijksregisternummer is immers een uniek identificatienummer.