Ik ben notaris

Hieronder vindt u informatie omtrent voor en na de kredietakte. CKV Kredieten en Goffin Kredieten zijn onderdeel van CKV Spaarbank.

Voor de kredietakte

Wij vragen de volgende documenten op:

  • Ontwerp akte kredietopening
  • Uw definitieve afrekening met al de gecontroleerde terug te betalen saldo's
  • Het Iban-nummer van uw derdenrekening, bij voorkeur een ING-rekening

Dit is onder voorbehoud en de bijkomende vereisten variëren per dossier.

Na de kredietakte

Tot wie richt ik een verzoek tot handlichting? 

U richt uw verzoek naar de dienst debiteurenbeheer. Dit kan per post (adres hoofdzetel, t.a.v. dienst debiteurenbeheer), per e-mail (ctx@ckv.be) of per fax op het nummer 056/62.92.89.

Gelieve rekening te houden met de contractuele wachttermijn tot aflevering van de handlichtingsvoorwaarden (één maand na ontvangst schriftelijke aanvraag voor hypothecaire kredieten en investeringskredieten, 10 dagen voor hypothecair gewaarborgde consumentenkredieten).

Kan ik een afrekening sneller ontvangen dan na het verstrijken van de contractueel bepaalde termijn? 

Hoewel wij ons bewust zijn van de praktische ongemakken die de contractuele bepaalde termijn kunnen veroorzaken, is CKV van mening dat contractuele bepalingen door beide partijen dienen gerespecteerd te worden.

De contractuele wachttermijnen voor het ontvangen van de handlichtingsvoorwaarden bedragen één maand voor hypothecaire kredieten en investeringskredieten en 10 dagen voor hypothecair gewaarborgde consumentenkredieten.

Aandringen op een voorkeursbehandeling heeft geen enkele zin.

Waar vind ik de meest recente verschijningsformule? 

Hiervoor verwijzen wij u naar het document center voor de meest recente verschijningsformule.

CKV heeft de voorbije jaren een aantal kredietportefeuilles overgenomen van andere financiële instellingen.

In het document center treft u een overzicht met steeds de hyperlink naar de betreffende publicatie in het Belgisch Staatsblad.