COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
 • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
 • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

 • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
 • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
 • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

VACATURE POLICY EN COMPLIANCE OFFICER

CKV is je misschien niet bekend. Vandaar deze korte kennismaking. Wij zijn een kleine spaarbank met hoofdzetel te Waregem. Je kent het wellicht “small is beautiful”. Wel dit past perfect bij ons. Drieënzestig jaar jong tellen wij op vandaag een vijftigtal enthousiaste medewerkers met een gemiddelde anciënniteit van tien jaar die zorgen voor onze groei en rendabiliteit. Enkele cijfers, ons balanstotaal en ons resultaat verviervoudigden in tien jaar tijd en wij kenden als nichespeler geen impact van de bankencrisis.

Wil je ons team versterken, hier is je kans.

Wij zijn op zoek naar een policy en compliance officer die enerzijds zal bijdragen aan het opzetten van een policy house met oog op het inzichtelijk krijgen van interne en externe regelgeving en anderzijds zal bijdragen aan de beheersing van het reputatierisico van onze bank.

Jouw opdrachten

 • Opmaak, update en aanpassing van reglementen en policies over alle diensten (legal, compliance, risk, kredieten, depositowerving,…) heen, dit in samenwerking met de key medewerkers van CKV;
 • Bijhouden van alle relevante regelgeving en wetgeving en de impact ervan op CKV;
 • Monitoring van de naleving van de compliance wetgeving;
 • Meewerken aan verplichte rapporteringen binnen de compliance regelgeving;
 • Je rapporteert hierbij direct aan de Head of Compliance.

Wij vragen

 • Je beschikt minstens over een master rechten of gelijkwaardig door ervaring
 • Je bent analytisch, discreet en leergierig
 • Je hebt een vlotte pen
 • Je bent stressbestendig en resultaatgericht
 • Je bent tweetalig Nederlands/Frans en je hebt ook een goede kennis van het Engels
 • Je communiceert diplomatisch
 • Je ben bereid opleidingen te geven
 • Je kan goed autonoom werken maar bent tevens een teamplayer
 • Ervaring op een compliance afdeling is een troef, maar geen must

Wij bieden

 • Onmiddellijke indiensttreding met een contract van onbepaalde duur
 • Een competitief en aantrekkelijk salarispakket met verschillende extralegale voordelen
 • Een gevarieerde en dynamische functie met uitdagingen binnen een jong top team
 • Een job in een stabiele, professionele, maar tegelijkertijd aangename en informele werksfeer

Interesse?

Mail jouw brief met cv naar sollicitatie@ckv.be t.a.v. Dhr. Luc Boret, HRO.