Zorg dat de financiële puzzel klopt ook bij onvoorziene omstandigheden

U voorziet problemen bij het tijdig terugbetalen van uw krediet en/of vreest niet tijdig over de gehoopte liquiditeiten te beschikken? U wenst uw bestaand krediet te verlengen of om te vormen?

Onze collega’s kijken samen met u graag na of er een mogelijkheid bestaat om de nakende opzegging van het krediet met integrale opeising van alle verschuldigde bedragen te vermijden.

HOE?

Stuur ons een brief / e-mail naar onze dienst Restructuring met :
• Het uitdrukkelijke verzoek de bestaande kredietovereenkomst (al dan niet onder nieuwe kredietvorm) te verlengen
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw huidig dossiernummer

Voeg volgende documenten toe:
• Inkomstenbewijzen van de laatste drie maanden
(LET OP: het gaat hier niet enkel om loonfiches, maar bv. ook bewijzen van huurinkomsten, e.d.)
• Overzicht van uw huidige schulden (onder andere BTW, RSZ, personenbelasting, onbetaalde facturen, vorderingen deurwaarders,…)
• Een attest van de Nationale Bank van België (U kan de helpdesk van de NBB telefonisch contacteren op het nummer + 32 2 221 30 06 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Kijk hiervoor ook eens onder FAQ onder Kredieten - Ik heb een aanvraag bij CKV)
• Recente foto’s en/of recent schattingsverslag (indien u hierover beschikt) van de in hypotheek gegeven woning(en)

Gelieve een e-mail te sturen naar RST@ckv.be of een brief te sturen naar het volgende adres:

Dienst Restructuring 
Centrale Kredietverlening nv
Mannebeekstraat 33,
B-8790 Waregem

OPGELET: Het openen van een herstructuringsonderzoek verbindt CKV nv geenszins tot daadwerkelijke herstructurering. Er kunnen bepaalde voorwaarden worden gekoppeld aan een herstructurering of deze kan zelfs geweigerd worden.